Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 1. rychlé divise [1938-1938]

Artillery Command of the 1st Rapid Division

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 1. rychlé divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 1. rychlé divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 130 (130-A-1)
Datum zániku:
Disbanded:
14.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.09.1938-14.10.1938 1. rychlá divise
Dislokace:
Deployed:
25.09.1938-27.09.1938 Strakonice, kasárny /
27.09.1938-14.10.1938 Pacov, kasárny /

Velitel:
Commander:
25.09.1938-14.10.1938 Liška, Alois (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.09.1938-DD.10.1938 Rota velkých kulometů proti letadlům 81
23.09.1938-DD.10.1938 Rota velkých kulometů proti letadlům 85
25.09.1938-14.10.1938 Dělostřelecký oddíl 84
25.09.1938-14.10.1938 Dělostřelecký oddíl 88

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 1. rychlá divise
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-1-rychle-divise-1938-1938-t203336#579522Verze : 1
MOD