Main Menu
User Menu

2. oddělení /zpravodajské/ štábu VII. sboru [1938-1938]

2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 7th Corps

     
Název:
Name:
2. oddělení /zpravodajské/ štábu VII. sboru
Originální název:
Original Name:
2. oddělení /zpravodajské/ štábu VII. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 112 - Mobilisovaný útvar 112-B-3
Datum zániku:
Disbanded:
21.11.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.09.1938-21.11.1938 Štáb VII. sboru
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-28.09.1938 Banská Bystrica, Státní učitelský ústav /
28.09.1938-06.11.1938 Vráble, Lidová škola /
06.11.1938-18.11.1938 Topolčany, ? /
18.11.1938-21.11.1938 Banská Bystrica, Státní učitelský ústav /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.09.1938-21.11.1938 Novotný, Emil (štábní kapitán generálního štábu)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno HURBAN 5
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "Hurban"
URL : https://www.valka.cz/2-oddeleni-zpravodajske-stabu-VII-sboru-1938-1938-t203319#587215Verze : 3
MOD