Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva VII. sboru [1938-1938]

Artillery Headquarters of the 7th Corps

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva VII. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva VII. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 112 - Mobilisovaný útvar 112-B-3
Datum zániku:
Disbanded:
21.11.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.09.1938-21.11.1938 Velitelství VII. sboru
30.09.1938-21.11.1938 Velitelství dělostřelectva III. armády
Dislokace:
Deployed:
30.09.1938-06.11.1938 Vráble, Lidová škola /
06.11.1938-18.11.1938 Topolčany, ? /
18.11.1938-21.11.1938 Banská Bystrica, Státní učitelský ústav /

Velitel:
Commander:
30.09.1938-21.11.1938 Růžička, Jan (brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-15.12.1938 Dělostřelecký pluk 101

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno HURBAN 9
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "Hurban"
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-VII-sboru-1938-1938-t203313#590298Verze : 3
MOD