Main Menu
User Menu

Klobouky u Brna

okr. Břeclav

     
Název:
Name:
Klobouky u Brna
Originální název:
Original Name:
Klobouky u Brna
Další názvy:
Other Names:
Clobuk, Klobauk, Klobucziech, Klobauky, Klobauk, Klobuky, Ober Klobuk, Klobauk a Klobauky, Klobouk a Klobouky
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Břeclav
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°59'42.12"N 16°51'34.26"E
Místní části:
Local Municipalities:
Bohumilic, Martinice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1207
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel sv. Vavřince – jednolodní barokní kostel z roku 1655, upravený v 60. letech 19. století.
Evangelický kostel sboru Českobratrské církve evangelické z roku 1883
Kloboucký zámek – jednokřídlý jednopatrový barokní zámek
Kaple svaté Barbory
Muzea:
Museums:
Městské muzeum – národopisné muzeum, otevřené roku 1907
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
27.09.1938-22.10.1938
Telegrafní prapor 55
55th Signal Battalion
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství intendanční služby V. sboru
Logistic Command of the 5th Corps
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství zdravotnické služby V. sboru
Medical Command of the 5th Corps
28.09.1938-06.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu V. sboru
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 5th Corps
28.09.1938-06.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu V. sboru
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 5th Corps
28.09.1938-06.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu V. sboru
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 5th Corps
28.09.1938-06.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu V. sboru
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 5th Corps
28.09.1938-06.10.1938
Letecká skupina štábu V. sboru
Air Force Section of the Staff of the 5th Corps
28.09.1938-06.10.1938
Nižší polní soud V. sboru
Lower Field Court of the 5th Corps
28.09.1938-06.10.1938
Polní věznice V. sboru
Field Prisons of the 5th Corps
28.09.1938-06.10.1938
Topografické oddělení 55
55th Topographic Section
28.09.1938-06.10.1938
Velitelství V. sboru
Headquarters of the 5th Corps
28.09.1938-06.10.1938
Velitelství dělostřelectva V. sboru
Artillery Headquarters of the 5th Corps
28.09.1938-06.10.1938
Velitelství telegrafního vojska V. sboru
Signal Troops Headquarters of the 5th Corps
28.09.1938-06.10.1938
Velitelství ženijního vojska V. sboru
Engineer Troops Headquarters of the 5th Corps
28.09.1938-06.10.1938
Vyšší polní soud V. sboru
Higher Field Court of the 5th Corps
28.09.1938-06.10.1938
Úřad nižšího polního prokurátora V. sboru
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 5th Corps
28.09.1938-06.10.1938
Úřad vyššího polního prokurátora V. sboru
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 5th Corps
28.09.1938-06.10.1938
Štáb V. sboru
Staff of the 5th Corps
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klobouky_u_Brna
URL : https://www.valka.cz/Klobouky-u-Brna-t203289#579429Verze : 0
MOD