Main Menu
User Menu

2. oddělení /zpravodajské/ štábu III. sboru [1938-1938]

2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 3rd Corps

     
Název:
Name:
2. oddělení /zpravodajské/ štábu III. sboru
Originální název:
Original Name:
2. oddělení /zpravodajské/ štábu III. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 108 - Mobilisovaný útvar 108-B-3
Datum zániku:
Disbanded:
13.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.09.1938-13.10.1938 Štáb III. sboru
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-06.10.1938 Jihlava, Velké kasárny /
06.10.1938-13.10.1938 Brno, Budova sborového velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.09.1938-13.10.1938 Dvořák, Stanislav (kapitán pěchoty)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno HÁLEK 5
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "Hálek"
URL : https://www.valka.cz/2-oddeleni-zpravodajske-stabu-III-sboru-1938-1938-t203270#589377Verze : 3
MOD