Main Menu
User Menu

Velitelství ženijního vojska II. sboru [1938-1938]

Engineer Troops Headquarters of the 2nd Corps

     
Název:
Name:
Velitelství ženijního vojska II. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství ženijního vojska II. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 107 - Mobilisovaný útvar 107-B-3
Datum zániku:
Disbanded:
13.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-13.10.1938 Velitelství II. sboru
27.09.1938-13.10.1938 Velitelství ženijního vojska I. armády
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-08.10.1938 Mladá Boleslav, Kasárny Tomáše G. Masaryka /
08.10.1938-11.10.1938 Nymburk, ? /
11.10.1938-13.10.1938 Hradec Králové, Zatímní budova sborového velitelství /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-13.10.1938 Vondrouš, František (plukovník ženijního vojska)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-13.10.1938 Velitelství ženijního vojska 3. divise
27.09.1938-22.10.1938 Ženijní rota 37
27.09.1938-22.10.1938 Ženijní rota 38

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno DVOŘÁK 11
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "Dvořák"
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zenijniho-vojska-II-sboru-1938-1938-t203233#589396Verze : 2
MOD