Main Menu
User Menu

56. divize [1940-1945]

第56師団 / 56th Division

     
Název:
Name:
56. divize
Originální název:
Original Name:
第56師団
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1940-27.11.1941 Západní armáda
27.11.1941-DD.03.1942 25. armáda
DD.03.1942-DD.04.1944 15. armáda
DD.04.1944-DD.MM.1945 33. armáda
DD.MM.1945-DD.08.1945 Armáda Burmskej zóny
Dislokace:
Deployed:
07.10.1940-DD.MM.RRRR Kurume
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, Manchuria /
DD.11.1941-DD.MM.RRRR ?, Malaysia /
DD.MM.1942-DD.MM.1945 ?, Burma /

Velitel:
Commander:
01.08.1940-01.12.1942 Masao, Watanabe (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
01.12.1942-DD.09.1945 Matsuyama, Yuzo (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.08.1940-01.04.1942 Nagano, Murato (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1944-DD.MM.1945 113. pěší pluk

Ručně vyplněné položky:
01.08.1940-DD.08.1945 Velenie
01.08.1940-DD.08.1945 štáb divízie
01.08.1940-DD.08.1945 113. peší pluk 1)
01.08.1940-DD.08.1945 146. peší pluk 1)
01.08.1940-DD.08.1945 148. peší pluk 1)
01.08.1940-DD.08.1945 56. príeskumný pluk
01.08.1940-DD.08.1945 56. pluk polného delostrelectva
01.08.1940-DD.08.1945 56. ženijný pluk
01.08.1940-DD.08.1945 56. logistický pluk
01.08.1940-DD.08.1945 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- Kód, alias - problém / 龍(たつ)
- doplňovací obvod - Kurume
1) združené do skupiny pechoty 56. divízie, rozpustenej 1944?
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/56-divize-1940-1945-t20309#433709Verze : 1
MOD
56. divize


115. pěší pluk
146. pěší pluk
148. pěší pluk
56. průzkumný pluk
56. dělostřelecký pluk (36x 75mm horská děla)
56. ženijní pluk
56. spojovací jednotka
56. transportní pluk
URL : https://www.valka.cz/56-divize-1940-1945-t20309#76390Verze : 0
MOD

JAPONSKÉ CÍSAŘSTVÍ 56. Divize
Datum vzniku 10.07.1940 Kurume
Předchůdce ---
Datum zániku 30.09.1945
Následovník ---
Nadřízené velitelství 01.08.1940 Západní armáda
27.11.1941 25. Armáda
??.03.1942 15. Armáda
??.04.1944 33. Armáda
DD.MM.1945 Barmský armádní okruh
Dislokace ---
Velitelé 01.08.1940 - 01.12.1942 Watanabe, Masao
01.12.1942 - 30.09.1945 Matsuyama, Yuzo
Podřízené útvary ---
Prameny https://www.axishistory.com/index.php?id=8258
Literatura
URL : https://www.valka.cz/56-divize-1940-1945-t20309#307814Verze : 0
Zloženie divízie v konečnej fáze svojej exitencieJednotka Unit

113. pěši pluk (plk. Osu Kaya)
113th Infantry Regiment (col. Osu Kaya) 歩兵第113連隊(大須賀実大佐)
146. pěši pluk (plk. Imaoka SoShiro) 146th Infantry Regiment (col. Imaoka SoShiro) 歩兵第146連隊(今岡宗四郎大佐)
148. pěši pluk (plk. Aihara
Noriyuki Shinsuke)
148th Infantry Regiment (col. Aihara
Noriyuki Shinsuke)
歩兵第148連隊(相原無畏之輔大佐)
56. prieskumný pluk (plk. Akira Yanagawa) 56th Recon Regiment (col. Akira Yanagawa) 捜索第56連隊 (柳川明大佐)
56. pluk polného delostrelectva (plk. Shuichiro Yamasaki) 56th Field Artillery Regiment (col. Shuichiro Yamasaki) 野砲兵第56連隊 (山崎周一郎大佐)
56. ženijný pluk (mjr. Toshio Yamaguchi) 56th Infantry Regiment (maj. Toshio Yamaguchi) 工兵第56連隊 (山口稔夫少佐)
56. logistický pluk (plk. Koichi Ikeda) 56th Logistic Regiment (col. Koichi Ikeda) 輜重兵第56連隊 (池田耕一大佐)
Komunikačná švadrona 56. divízie (mjr. Oishi) 56th Divisionary Communication Squadron (maj. Oishi) 第56師団通信隊 (大石良市少佐)
Výzbrojná jednotka 56. divízie (kpt. Moritomo) 56th Divisionary Arsenal Unit (capt. Moritomo) 第56師団兵器勤務隊 (森友記大尉)
Zdravotná švadrona 56. divízie (mjr. Harada Mantaro) 56th Divisionary Medical Squadron (maj. Harada Mantaro) 第56師団衛生隊 (原田万太郎少佐)
1.polná nemocnica 56. divízie (mjr. Hideo Isogawa) 1st Field Hospital 56th Division (maj. Hideo Isogawa) 第56師団第1野戦病院 (五十川秀夫少佐)
2. polná nemocnica 56. divízie (mjr. Yutaka Miura) 2nd Field Hospital 56th Division (maj. Yutaka Miura) 第56師団第2野戦病院 (三浦豊少佐)
4.polná nemocnica 56. divízie (mjr. Yoshio Nagasaki) 4th Field Hospital 56th Division (maj. Yoshio Nagasaki) 第56師団第4野戦病院 (長崎義雄少佐)
Jednotka chorých koní? 56. divízie (kpt. Baba Shizuo) 56th Divisionary Horse Disease Unit (capt. Baba Shizuo) 第56師団病馬廠 (馬場静雄大尉)
Jednotka karentény vody ? 56. divízie (mjr. Ichimura) Water Supply Quarantine Unit 56th Division (maj. Ichimura) 第56師団防疫給水部 (市村勢夫少佐)* Pozn. v zátvorke je uvedený velitel jednotky


velitel skupiny pechoty - - 11.1941 – 6.1943 gen. mjr. Sakaguchi Shizuo
08.04.1943-10.05.1944 gen. mjr. Kitagawa Kazuo
10.05.1943-04.08.1944 gen. mjr. Minakami Genzo
zdrojja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/56-divize-1940-1945-t20309#433936Verze : 0
MOD
S vytvorením sa rozhodlo v auguste 1940, aby bola jednou s divízii, ktoré mali byť rozmiestnené permanentne v Manchurii.


Divízia je aktivovavná v Kurume.


Príslušníci divízie sú rekrutovaný z prefektúr Fukuoka, Saga a Nagasaki.


Spočiatku je divízia zaradená ako súčasť organizácie západnej armády.


V novembri 1941 je podriadená 25. armáde a účastní sa operácii v Malaysii a od marca 1942 je podriadená 15. armáde aby bojovala v Burme. Divízia sa účastní úspešne invázie do Burmy.


. Po obsadenú Rangoonu divízia sa stretáva v boji so silami Kuomingtangu v bitve Toungoo. Po obsadení mesta divízia zatláča spojencov na východ, postupujúc cez hory k rieke Salween v Karenn States.


Následne divízia poráža čínsky 6. zbor v množstve malých konfliktov a prinúti Čínske sily ustúpiť východne, do Yunnan.


Divízia postupujúc cez Shan States poráža Čínsky 65. zbor, obsadzuje mesto Lashio, ležiace na Burma Road, ktorá bola vitálna pre zásobovanie Čínskych povstalcov.


Následne divízia postupuje do provincie Yunnan, prićom prenasleduje Čínske sily, avšak sa zastavuje na rieke Salween.


Sakaguchiho detašmán


V októbri 1941 sa vytvára v rámci divízie Sakaguchiho detaśmán pod velením gen. mjr. Shizuo Sakaguchiho zostavený z 1. praporu 146. pešieho pluku a 56. pluku polného delostrelkectva. Tento detašmán bol od decembra 1941 zodpovedný za ochranu japonských vylodených síl na Davao, Mindanao, Filipínach. Detašmán bol podriadený 16. armáde v Holandských východných Indiách. Detašmán sa účastní na obsadení Bornea a vykonáva vylodenie na Kuragan spolu s 48. divíziou. Obsadzuje dôležitý prístav Cilacap port. V apríly 1942 sa detašmán znovu vracia pod 56. divíziu.


Následne je divízia poverená zabezpečovaním bezpečnosti v severných provinciách, pri hraniciach s Čínou v oblasti provincie Yunnan. Tu sa účastní bojov v januári 1944 v rámci Yunnanských expedičných síl proti Čínskym silám.


Ku koncu vojny sa divízia sťahuje smerom k hraniciam s Thajskom.


zdroj
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/56-divize-1940-1945-t20309#433937Verze : 0
MOD