Main Menu
User Menu
Reklama

55. divize [1940-1945]

第55師団 / 55th Division

     
Název:
Name:
55. divize
Originální název:
Original Name:
第55師団
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.07.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1940-06.11.1941 Západní armáda
06.11.1941-DD.MM.1942 15. armáda
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR Armáda Burmskej zóny ?
DD.01.1944-DD.MM.1942 28. armáda
DD.MM.1942-DD.MM.1945 38. armáda
Dislokace:
Deployed:
10.07.1940-DD.MM.1941 Zentsuji
DD.MM.1941-DD.MM.194R ?, Burma /
DD.MM.RRRR-DD.MM.1945 Indočína /
DD.MM.1945-DD.MM.1945 Phnom Penh /

Velitel:
Commander:
01.08.1940-02.12.1940 Shuntoku, Nagami (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
02.12.1940-01.04.1941 Horii, Tomitaro (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
01.04.1941-01.12.1942 Takeuchi, Hiroshi (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
01.12.1942-23.10.1943 Koga, Takeshi (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
23.10.1943-09.07.1945 Hanaya, Tadashi (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
09.07.1945-30.09.1945 Sakuma, Ryozo (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.07.1940-DD.MM.1945 112. pěší pluk

Ručně vyplněné položky:
10.07.1940-DD.MM.1945 Velenie
10.07.1940-DD.MM.1945 štáb divízie
10.07.1940-DD.MM.RRRR 112. pluk pechoty 1)
10.07.1940-DD.MM.RRRR 143.pluk pechoty 1)
DD.MM.1940-11.11.1941 144. pluk pechoty 1)
DD.MM.1944-DD.MM.1945 144. pluk pechoty 1)
DD.MM.1940-DD.MM.1945 55. pluk kavalerie
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR 55. pluk horského delostrelectva
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 55. ženijný pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 55. dopravný pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR divizná komunikačná jednotka
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? polná nemocnica
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR divizná zdravotnícka jednotka
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) združené do skupiny pechoty 55. divízie, rozpustenej 2.4.1945
- triangulárna divízia
- volací znak / alias Strong Division
Zdroje:
Sources:
http://www.axishistory.com/index.php?id=9104
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/55-divize-1940-1945-t20308#422393Verze : 0
MOD
55. divize


55. pěší skupina
112. pěší pluk
143. pěší pluk
144. pěší pluk
55. jízdní pluk
55. horský dělostřelecký pluk (36x 75mm horská děla)
55. ženijní pluk
55. spojovací jednotka
55. transportní pluk
URL : https://www.valka.cz/55-divize-1940-1945-t20308#76388Verze : 0
MOD
zloženie divízie v januári 1942


112. pluk pechoty (plk. K. Obarazawa, neskôr plk. S. Tanahashi)
143. pluk pechoty (plk. M. Uno)
55. pluk kavalerie (okrem jednej švadrony jazdeckej pechoty a časti kulometných a protitankových rôt)
55. pluk horského delostrelectva (okrem jedného praporu – 12 diel)
55. ženijný pluk (okrem jednej roty)
55. dopravný pluk (okrem dvoch rot)
Divizijná zdravotná jednotka
Polná nemocnica
Veterinárna sekcia
Sekcia výzbrojeZnáme vojnové zločíny


Príslušníci Nankai Shitai (detašmán Južných morí) vykonali masaker na Tol plantáži, vo februári 1942, kde zavraždili približne 130 Austrálskych vojnových zajatcov. Plantáž sa nachádzala na ostrove Nová Británia v Austrálskej časti Novej Guinei.


Poznámky
V novmebri 1941 velenie 55. skupiny pechoty bolo poslané na Guam, spolu s 3. plukom divízie (144. pluk pechoty) a inými diviznými jednotkami. Keď sa začala invázia 2. prapor 143. pluku pechoty sa nachádzal v Victoria Point a 3. prapor 112. pluku pechoty v Tavoy. Oba prapory sa pripájajú k divízii v Moulmein.


Zostava 55. pluku kavalérie boli 3 roty jazdeckej pechoty, jedna rota obrnených vozidiel, jedna guľometná rota a rota protitankových diel. chýbajúce časti jednotky boli taktiež zaslané na Guam, ako súčasť detašmánu Južných morí.


zdroj
http://www.axishistory.com/index.php?id=9104
ja.wikipedia.org
Allen, Louis (1986). Burma: the Longest War 1941-45
URL : https://www.valka.cz/55-divize-1940-1945-t20308#422397Verze : 0
MOD

JAPONSKÉ CÍSAŘSTVÍ 55. Divize
Datum vzniku 10.07.1940 Zentsuji
Předchůdce ---
Datum zániku 30.09.1945
Následovník ---
Nadřízené velitelství 01.08.1940 Západní armáda
06.11.1941 15. Armáda
DD.MM.1942 Barmský armádní okruh
??.01.1944 28. Armáda
Dislokace ---
Velitelé 01.08.1940 - 02.12.1940 Nagami, Shuntoku
02.12.1940 - 01.04.1941 Horii, Tomitaro
01.04.1941 - 01.12.1942 Takeuchi, Hiroshi
01.12.1942 - 23.10.1943 Koga, Takeshi
23.10.1943 - 09.07.1945 Hanaya, Tadashi
09.07.1945 - 30.09.1945 Sakuma, Ryozo
Podřízené útvary ---
Prameny http://www.axishistory.com/index.php?id=8258
Literatura
URL : https://www.valka.cz/55-divize-1940-1945-t20308#307820Verze : 0
Po zorganizovaní divízie v Zentsui a vypuknutí vojny je divízia prevelená do Burmy, pod 15. armádu. Tu je prvouk kampaňou divízie bitva o Akyab.


Divízia v operácii U-Go


30.1.1942 divízia útočí na Moulmein, následne rozvíja útok na sever, pričom podporuje 33. divíziu v postupe na Rangoon.


Po nezdare operácie Ha-Go, divízia je preinútená na ústup. Zvádza ústupové boje, hlavne v oblasti dolného toku rieky Sittang. Následne ustupuje na juh. V januári 1944 divízia znovu operuje v Akyab a tu je eliminovaná polovica novovytvorenej 28. armády. Táto ustúpila na ostrov Akyab a poloostrov Mayu. Avšak zoslabnuté japonské sily sú prekvapené útokom spojencov z mora ktorí pristávajú na polostrove Mayu a spôsobujú armáde a divízii ťažké straty.


Divízia následne ustupuje za rieku Irrawaddy, do Francúzskej Indočíny a vojna ju zastihne v blízskosti Phnom Penh.


Detašmán Južných morí


11.11.1941 je vytvorený detašmán Južných morí pod velením gen. Horii Tomitaró. Vytvára sa z 55. skupiny pechoty, 144. pluku pechoty a 1. praporu 55. pluku horského delostrelectva. Detašmán je využívaný ako jednotka rýchleho nasadenia.


Detašmán sa podieľa na obsadení Guamu a Rabaulu. Na Novej Guinei sa detašmán pokúša obsadiť Port Moresby pomocou odvážnej operácie. Avšak pokus nakoniec po čase zlyháva hlavne pre žalostnú zásobovaciu situáciu Japonských síl a tak je nakoniec prinútený k ústupu, pričom zahynie jeho tvorca a veliteľ Horii.


V novembri 1943 sa detašmán znovu začleňuje pod 55. divíziu o sile 200 preživších príslušníkov.


zdroj
http://www.axishistory.com/index.php?id=9104
ja.wikipedia.org
Allen, Louis (1986). Burma: the Longest War 1941-45
URL : https://www.valka.cz/55-divize-1940-1945-t20308#422411Verze : 0
MOD
Zloženie divízie v konečnej fáze svojej exitencieJednotka Unit
112. pluk pechoty 2)112th Infantry Regiment 2)歩兵第112連隊 2)
143. pluk pechoty 3)143rd Infantry Regiment 3)歩兵第143連隊 3)
144. pluk pechoty 4)144th Infantry Regiment 4)歩兵第144連隊 4)
55. pluk kavalerie 5)55th Cavalry Regiment 5)騎兵第55連隊 5)
55. pluk horského delostrelectva 6)55th Mountain Artillery Regiment 6)山砲兵第55連隊 6)
55. ženijný pluk 7)55th Engineer Regiment 7)工兵第55連隊 7)
55. prieskumný pluk 8)55th Recon Regiment 8)輜重兵第55連隊 8)
Komunikačná švadrona 55. divízie 9)Communications Squadron 55th Infantry Division 9)第55師団通信隊 9)
Výzbrojná švadrona 55. divízie 10)Arsenal Squadron 55th Infantry Division 10)第55師団兵器勤務隊 10)
Zdravotná švadrona 55. divízie 11)Medical Squadron 55th Infantry Division 11)第55師団衛生隊 11)
1. polná nemocnica 55. divízie 12)1st Field Hospital 55th Infantry Division 12)第55師団第1野戦病院 12)
2. polná nemocnica 55. divízie 13)2nd Field Hospital 55th Infantry Division 13)第55師団第2野戦病院 13)
4. polná nemocnica 55. divízie 14)4th Field Hospital 55th Infantry Division 14)第55師団第4野戦病院 14)
Epidemoilogická konská jednotka 55. divízie 15)Disease Horse Unit 55th Infantry division 15)第55師団病馬廠 15)
Jednotka ochrany vody 55. divízie 16)Water Protection Unit 55th Infantry Division 16)第55師団防疫給水部 16)VeliteliaVelitel Commander
2)mjr. Fujioka, I.2) Major Fujioka, I.2) 藤岡勇少佐
3) por. Masanori Miyazawa 3) Lieutenant Masanori Miyazawa3) 宮沢正憲中尉
4) mjr. ?4) Major 4) 都甲元二少佐
5) mjr. Toshiro Takizawa5) Major Toshiro Takizawa 5) 瀧沢寿朗少佐
6) mjr. Akira Ono6) Major Akira Ono6) 小野彰少佐
7) Commander ?7) Commander ?7) 内山万蔵中佐
8) kpt. Masao Ito8) Captain Masao Ito8) 伊藤正雄大尉
9) mjr. Saburo Kawamura9) Major Saburo Kawamura 9) 河村律三郎少佐
10) mjr. T. Yagi10) Major T. Yagi10) 八木達夫少佐
11) pplk. Seiichi Murayama11) Lieutenant Colonel Seiichi Murayama11) 村山誠一中佐
12) pplk. Yoshiyuki Inoue12) Lieutenant Colonel Yoshiyuki Inoue12) 井上義幸大佐
13) pplk. Y. Sugimoto13) Lieutenant Colonel Y. Sugimoto13) 杉本泰雄大佐
14)pplk. Akio Yoshida14) Lieutenant Colonel Akio Yoshida14) 吉田章雄大佐
15) pplk. Yujiro Kimura15) Lieutenant Colonel Yujiro Kimura15) 木村雄二郎大佐
16) kpt. Saku Ichiro Furuya16) Captain Saku Ichiro Furuya16) 古谷朔郎大佐

zdroj
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/55-divize-1940-1945-t20308#422413Verze : 0
MOD