Main Menu
User Menu

41. divize [1939-1945]

第41師団 / 41st Division

     
Název:
Name:
41. divize
Originální název:
Original Name:
第41師団
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.06.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.08.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
02.10.1939-DD.11.1942 1. armáda
DD.11.1942-DD.08.1945 18. armáda
Dislokace:
Deployed:
30.06.1939-DD.10.1939 Utsunomiya
DD.10.1939-DD.11.1942 Shanxi /
DD.11.1942-DD.08.1945 ?, Nová Guinea /

Velitel:
Commander:
30.06.1939-02.10.1939 ?, ? ( ? )
02.10.1939-01.03.1941 Tanabe, Moritake (Dai-Gensui / 大元帥)
01.03.1941-01.07.1942 Šimizu, Noricune (Dai-Gensui / 大元帥)
01.07.1942-11.06.1943 Abe, Heisuke (Dai-Gensui / 大元帥)
14.06.1943-30.09.1945 Mano, Goró (Dai-Gensui / 大元帥)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
30.06.1939-06.10.1939 ?, ( )
06.10.1939-07.07.1941 Tajima, Hikotaro (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
07.07.1941-01.03.1943 Mihara, Shuji (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
01.03.1943-02.08.1943 Mihara, Shuji (Rikugun Šóšó / Rikugun Shosho)
02.08.1943-24.05.1944 Ito, Nori (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
24.05.1944-07.06.1944 neobsadené, vacant ( )
07.06.1944-26.07.1944 Okuda, Jošimori (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
26.07.1944-DD.08.1945 ?, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.06.1939-DD.08.1945 41. skupina pěchoty

Ručně vyplněné položky:
30.06.1939-DD.08.1945 velenie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR štáb
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 41. skupina pěchoty
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 41. pluk horského dělostřelectva
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 41. ženijný pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 41. logistický pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Komunikační švadrona 41. divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. polní nemocnice 41. divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. polní nemocnice 41. divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4. polní nemocnice 41. divize
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Kódové označení: Rieka / 河
Doplňovací obvod: Utsunomiya
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org
www45160u.sakura.ne.jp;
URL : https://www.valka.cz/41-divize-1939-1945-t20295#470814Verze : 0
MOD
41. divize


237. pěší pluk
238. pěší pluk
239. pěší pluk
41. pěší skupina
41. dělostřelecký pluk (36x 75mm horská děla)
41. ženijní pluk
41. spojovací jednotka
41. transportní pluk
URL : https://www.valka.cz/41-divize-1939-1945-t20295#76374Verze : 0
MOD

JAPONSKÉ CÍSAŘSTVÍ 41. Divize
Datum vzniku 30.06.1939 Utsunomiya
Předchůdce ---
Datum zániku 30.09.1945
Následovník ---
Nadřízené velitelství 02.10.1939 1. Armáda
??.11.1942 8. Armádní okruh
??.12.1942 18. Armáda
Dislokace ---
Velitelé 02.10.1939 - 01.03.1941 Tanabe, Moritake
01.03.1941 - 01.07.1942 Shimizu, Kinori
01.07.1942 - 14.06.1943 Abe, Heisuke
14.06.1943 - 30.09.1945 Mano, Goro
Podřízené útvary ---
Prameny https://www.axishistory.com/index.php?id=8258
Literatura
URL : https://www.valka.cz/41-divize-1939-1945-t20295#308037Verze : 0
Je vytvorená aby udržiavala poriadok a bezpečnosť na obsadených územiach. Je vytvorená spolu s 38., 39. a 40. dvíziou.


V októvbri 1939 sa presúva do Shanxi, ako súčasť 1. armády. V tejto provincii divízia prevádza bezpečnostné operácie a zdržuje sa tu 3 roky. V novembri 1942 je divízia presunutá zo severnej Číny na Novú Guineu. Tu sa zaraďuje pod pod 18. armádu, 8. oblastnej armády. Prvý prichádza 239. pluk vo februári 1943 do oblasti Novej Guinei. V tom čase už 51. Divízia sa nachádza v Lae prebehla bitva Salamaua–Lae.


20. divízia bojuje v bitve Huon. Týmito bojmi svojich divízii je skoro úplne zničená 18. armáda.


Po vylodení spojencov v Aitape je hlavná zodpovednosť za zadržanie ponechaná práve 41. divízii.
štábny dôstojníci:
1.10.1939-1.8.1942 pplk. / Lt. Col. Takaishi Tadashi
1943 pplk. / Lt. Col. Oi? 大井確一 (Operácie)
1943 mjr. / Maj. Masaharu Inagaki
1943 mjr. / Maj. Shigeo Suzuki (Informácie)


starší adjutant:
1943 pplk. / Lt. Col. Yamaguchi Tacuharu


náčelník pre výzbroj:
22.12.1942 plk. / Col. Masao Matsuzawa


vrchní účetní:
21.11.1941 plk. / Col. Fujiwara Osama 藤原藤治
10.6.1943 plk. / Col. Takase ? 高瀬乙麿

vrchní chirurg:

22.12.1942 plk. / Col. Hayao Miyazaki


vrchní veterinár:
1.8.1942 pplk. / Lt. Col. Aoki Yamayoshi
zloženie divízieJednotka Unit
41. skupina pěchoty (gen. mjr. Aocu, Kikutaró)
237. pěší pluk (Mito) (gen. mjr. Nara Masahiko)
238. pěší pluk (Takasaki) (plk. Tatsuharu Yamaguchi)
239. pěší pluk (Utsunomiya) (plk. Ochi Tsurukichi)


41st Infantry Group (Maj. Gen. Aocu, Kikutaró)
237th Infantry Regiment (Mito) (Maj. Gen. Nara Masahiko)
238th Infantry Regiment (Takasaki) (Col. Tatsuharu Yamaguchi)
239th Infantry Regiment (Utsunomiya) (Col. Ochi Tsurukichi)
第41歩兵団 (青津喜久太郎少将)
歩兵第237連隊水戸)(奈良正彦少将)
歩兵第238連隊高崎)(山口達春大佐)
歩兵第239連隊宇都宮)(越智鶴吉大佐)
41. pluk horského dělostřelectva (plk. Akira Ohno) 41st Muntain artillery Regiment (Col. Akira Ohno) 山砲兵第41連隊 (大野斌夫大佐)
41. ženijný pluk (pplk. Tadashi Kato) 41st Engineer Regiment (Lt. Col. Tadashi Kato) 工兵第41連隊 (加藤正中佐)
41. logistický pluk (plk. Atsushi Yoshimatsu) 41st Logistic Regiment (Col. Atsushi Yoshimatsu) 輜重兵第41連隊 (吉松篤大佐)
Komunikační švadrona 41. divize (mjr. Nagai SumiOsamu) Signal Squadron 41st Division (Maj. Nagai SumiOsamu) 第41師団通信隊 (長井角治少佐)
1. polní nemocnice 41. divize (mjr. Masaaki Fuji) 1st Field Hospital 41st Division (Maj. Masaaki Fuji) 第41師団第1野戦病院 (難藤正明軍医少佐)
2. polní nemocnice 41. divize (mjr. Iwao Teramoto) 2nd Field Hospital 41st Division (Maj. Iwao Teramoto) 第41師団第2野戦病院 (寺本巖軍医少佐)
4. polní nemocnice 41. divize (mjr. Nakahama?) 4th Field Hospital 41st Division (Maj. Nakahama?) 第41師団第4野戦病院 (中浜欣時軍医少佐)
ja.wikipedia.org
www45160u.sakura.ne.jp;
URL : https://www.valka.cz/41-divize-1939-1945-t20295#470815Verze : 0
MOD