Main Menu
User Menu
Reklama

Bratislava, Zemské velitelství [RRRR- 1939]

Barracsk of Land Military Command

     
Název:
Name:
Zemské velitelství
Originální název:
Original Name:
Zemské velitelství
Další názvy:
Other Names:
Grasalkovičov palác, Prezidentský palác
Obec:
Municipality:
Bratislava
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°08'57.19"N 17°06'27.82"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR ?
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
25.03.1919-10.10.1919
Velitelství dělostřelectva západní armádní skupiny
Western Army Group Artillery Command
25.03.1919-10.10.1919
Západní armádní skupina
Western Army Group
10.10.1919-27.10.1921
Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
Land Military Command for Slovakia
10.10.1919-01.07.1920
Zemský dělostřelecký inspektorát pro Slovensko
Land Artillery Inspectorate for Slovakia
01.07.1920-27.10.1921
Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko
Land Artillery Command for Slovakia
27.10.1921-10.11.1921
Velitelství dělostřelectva západoslovenské skupiny
Western Slovakia Group Artillery Command
27.10.1921-10.11.1921
Západoslovenská skupina
Western Slovakian Group
10.11.1921-15.09.1925
Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko
Land Artillery Command for Slovakia
10.11.1921-15.09.1925
Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
Land Military Command for Slovakia
01.01.1922-15.09.1925
Velitelství zemského ženijního vojska pro Slovensko
Land Engineer Command for Slovakia
15.09.1925-25.09.1938
Velitelství zemského dělostřelectva v Bratislavě
Land Artillery Command in Bratislava
15.09.1925-30.09.1936
Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
Land Engineer Command in Bratislava
15.09.1925-25.09.1938
Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
Land Military Command in Bratislava
01.01.1934-25.09.1938
Velitelství zemského letectva v Bratislavě
Land Air Command in Bratislava
22.09.1936-DD.09.1938
VII. sbor
7th Corps
22.09.1936-DD.09.1938
Velitelství dělostřelectva VII. sboru
7th Corps Artillery Command
30.09.1936-15.09.1938
Velitelství telegrafního vojska VII. sboru
7th Corps Signal Command
30.09.1936-15.09.1938
Velitelství ženijního vojska VII. sboru
7th Corps Engineer Command
27.11.1938-15.12.1938
Pomocná kancelář štábu III. armády
Auxiliary Office of the Staff of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Stan velitelství III. armády
Support the Headquarters of the 3rd Army
27.11.1938-15.12.1938
Štábní automobilní kolona 73
73rd Staff Car Column
27.11.1938-15.12.1938
Štábní rota 73
73rd Staff Company


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
15.03.1939
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.bratislavskenoviny.sk, sk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Bratislava-Zemske-velitelstvi-RRRR-1939-t202914#578671Verze : 0
MOD
Reklama