Main Menu
User Menu

Velitelství telegrafního vojska IV. armády [1938-1938]

Signal Troops Headquarters of the 4th Army

     
Název:
Name:
Velitelství telegrafního vojska IV. armády
Originální název:
Original Name:
Velitelství telegrafního vojska IV. armády
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 105 - Mobilisovaný útvar 105-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
30.11.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-30.11.1938 Velitelství IV. armády
27.09.1938-14.10.1938 Velitelství telegrafního vojska hlavního velitelství
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-24.10.1938 Brno, Budova sborového velitelství /
24.10.1938-30.11.1938 Vojenské Sruby, barákový tábor /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-30.11.1938 Čihák, František (plukovník telegrafního vojska)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-30.11.1938 Telegrafní prapor 74, velitelství
27.09.1938-13.10.1938 Velitelství telegrafního vojska III. sboru
27.09.1938-06.10.1938 Velitelství telegrafního vojska V. sboru
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství telegrafního vojska XIV. hraničního pásma
27.09.1938-30.11.1938 Úřad polní poštovní služby IV. armády
27.09.1938-30.11.1938 Úřad spojovací služby IV. armády
28.09.1938-10.10.1938 Velitelství telegrafního vojska VI. sboru

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno NERUDA 11
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu 1938, Velitelství "Havlíček"
Hamák, B. - Vondrovský, I.: Mobilizovaná československá armáda 1938. Dvůr Králové nad Labem 2010.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-telegrafniho-vojska-IV-armady-1938-1938-t202865#587091Verze : 1
MOD