Main Menu
User Menu
Reklama

Lysá nad Labem

okr. Nymburk

     
Název:
Name:
Lysá nad Labem
Originální název:
Original Name:
Lysá nad Labem
Další názvy:
Other Names:
Lissa an der Elbe
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Nymburk
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°12'05.38"N 14°49'58.40"E
Místní části:
Local Municipalities:
Litol
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1291
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Klášter řeholních kanovníků sv. Augustina, Zámek Lysá, Socha stigmatizace svatého Františka, Kostel svatého Jana Křtitele, Radnice
Muzea:
Museums:
Špitál - Muzeum Bedřicha Hrozného
Osobnosti:
Personalities:
Bedřich Hrozný - (6.5.1879 Lysá nad Labem – 12.12.1952 Praha), český jazykovědec, orientalista, který rozluštil chetitský jazyk a položil základy samostatného oboru chetitologie.
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.01.1921-01.10.1925
Balonová rota 1
1st Balloon Company
01.10.1936-01.10.1937
1. rota /motocyklistů/ pluku útočné vozby 1
1st Company /Motorcyclists/ of the 1st Armoured Regiment
02.11.1937-09.09.1938
13. rota /kanonová-motorisovaná/ pluku útočné vozby 1
13th Company /Motorised Guns/ of the 1st Armoured Regiment
02.11.1937-09.09.1938
IV. prapor /kanonový motorisovaný/ pluku útočné vozby 1
4th Battalion /Motorised Guns/ of the 1st Armoured Regiment
02.11.1937-09.09.1938
Rota útočné vozby 10/1 /kanonová motorisovaná/
10th Armoured Company of the 1st Armoured Regiment /Motorised Guns/
02.11.1937-09.09.1938
Rota útočné vozby 11/1 /kanonová motorisovaná/
11th Armoured Company of the 1st Armoured Regiment /Motorised Guns/
02.11.1937-09.09.1938
Rota útočné vozby 12/1 /kanonová motorisovaná/
12th Armoured Company of the 1st Armoured Regiment /Motorised Guns/
15.09.1938-24.09.1938
3. rota /lehkých tanků/ pluku útočné vozby 4
3rd Company /Light Tanks/ of the 4th Armoured Regiment
15.09.1938-24.09.1938
4. rota /lehkých tanků/ pluku útočné vozby 4
4th Company /Light Tanks/ of the 4th Armoured Regiment
15.09.1938-24.09.1938
5. rota /středních tanků/ útočné vozby 4
5th Company /Medium Tanks/ of the 4th Armoured Regiment
15.09.1938-20.09.1938
6. rota /lehkých tanků/ pluku útočné vozby 4
6th Company /Light Tanks/ of the 4th Armoured Regiment
15.09.1938-20.09.1938
7. rota /lehkých tanků/ pluku útočné vozby 4
7th Company /Light Tanks/ of the 4th Armoured Regiment
15.09.1938-20.09.1938
8. rota /středních tanků/ pluku útočné vozby 4
8th Company /Medium Tanks/ of the 4th Armoured Regiment
15.09.1938-24.09.1938
II. prapor /tankový/ pluku útočné vozby 4
2nd Battalion /Tanks/ of the 4th Armoured Regiment
15.09.1938-20.09.1938
III. prapor /tankový/ pluku útočné vozby 4
3rd Battalion /Tanks/ of the 4th Armoured Regiment
DD.05.1945-DD.07.1945
28. střelecký sbor
28th Rifle Corps
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lys%C3%A1_nad_Labem
URL : https://www.valka.cz/Lysa-nad-Labem-t202831#578541Verze : 0
MOD
Lysá nad Labem
(okr. Nymburk)


V období 1.republiky součást politického okresu Mladá Boleslav a soudního okresu Nové Benátky.


Sčítání lidu v roce 1930: 6 667 obyvatel (z toho 6 484 osob národnosti československé, 24 osob národnosti maďarské, 78 osob národnosti německé, 5 osob národnosti ruské a 3 osoby národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1921. Zrušena v květnu 1924. Obnovena v listopadu 1937.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Balonová rota 1,
IV. prapor Pluku útočné vozby 1 (listopad 19378 – září 1938)
II. prapor Pluku útočné vozby 4 (od září 1938)


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Lysa-nad-Labem-t202831#174458Verze : 0
Klášter řeholních kanovníků sv. Augustina
Zdroj:
cs.wikipedia.org
Lysá nad Labem - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Lysa-nad-Labem-t202831#578925Verze : 0
Špitál (muzeum Bedřicha Hrozného)
Zdroj:
cs.wikipedia.org
Lysá nad Labem - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Lysa-nad-Labem-t202831#578926Verze : 0
Pomník padlým v 1. světové válce
Lysá nad Labem - Foto vlastní

Foto vlastní
Lysá nad Labem - Foto vlastní

Foto vlastní
Lysá nad Labem - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Lysa-nad-Labem-t202831#578930Verze : 1
Socha Panny Marie Immaculaty
Zdroj:
mapy.cz
Lysá nad Labem - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Lysa-nad-Labem-t202831#578933Verze : 0
Pomník Mistra Jana Husa
Lysá nad Labem - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Lysa-nad-Labem-t202831#578934Verze : 0
Náměstí B. Hrozného
Lysá nad Labem - Foto vlastní

Foto vlastní
Lysá nad Labem - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Lysa-nad-Labem-t202831#599521Verze : 1
Husovo náměstí
Lysá nad Labem - Foto vlastní

Foto vlastní
Lysá nad Labem - Foto vlastní

Foto vlastní
Lysá nad Labem - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Lysa-nad-Labem-t202831#599522Verze : 0