Main Menu
User Menu

Úřad zdravotnické služby II. armády [1938-1938]

Health Service Office of the 2nd Army

     
Název:
Name:
Úřad zdravotnické služby II. armády
Originální název:
Original Name:
Úřad zdravotnické služby II. armády
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 103 - Mobilisovaný útvar 103-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství II. armády
27.09.1938-14.10.1938 Úřad zdravotnické služby hlavního velitelství
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-08.10.1938 Olomouc, Budova sborového velitelství /
08.10.1938-20.10.1938 Vyškov, ? /
20.10.1938-22.10.1938 Brno, Budova zemského velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.09.1938-22.10.1938 Vymětal, Dominik (generál zdravotnictva)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-22.10.1938 Úřad zdravotnické služby XIII. hraničního pásma

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno JIRÁSEK 14
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "Jirásek"
URL : https://www.valka.cz/Urad-zdravotnicke-sluzby-II-armady-1938-1938-t202748#587099Verze : 3
MOD