Main Menu
User Menu

Velitelství ženijního vojska II. armády [1938-1938]

Engineer Troops Headquarters of the 2nd Army

     
Název:
Name:
Velitelství ženijního vojska II. armády
Originální název:
Original Name:
Velitelství ženijního vojska II. armády
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 103 - Mobilisovaný útvar 103-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství II. armády
27.09.1938-14.10.1938 Velitelství ženijního vojska hlavního velitelství
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-08.10.1938 Olomouc, Budova sborového velitelství /
08.10.1938-20.10.1938 Vyškov, ? /
20.10.1938-22.10.1938 Brno, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-06.10.1938 Petřík, Josef (plukovník ženijního vojska)
06.10.1938-22.10.1938 Lupínek, Václav (plukovník ženijního vojska)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.09.1938-22.10.1938 Ženijní rota 60
25.09.1938-22.10.1938 Ženijní rota 73
27.09.1938-12.10.1938 Velitelství ženijního vojska IV. sboru
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství ženijního vojska XIII. hraničního pásma
27.09.1938-22.10.1938 Úřad ženijní služby II. armády

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno JIRÁSEK 11
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "Jirásek"
Hamák, B. - Vondrovský, I.: Mobilizovaná československá armáda 1938. Dvůr Králové nad Labem 2010.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zenijniho-vojska-II-armady-1938-1938-t202746#587094Verze : 2
MOD