Main Menu
User Menu

Chaffee, Adna Romanza Jr.

     
Příjmení:
Surname:
Chaffee
Jméno:
Given Name:
Adna
Jméno v originále:
Original Name:
Adna Romanza Chaffee
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.09.1884 Junction City
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.08.1941 Boston
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
otec amerických obrněných sil
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Adna_R._Chaffee,_Jr.
http://www.arlingtoncemetery.net/achafjr.htm
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Chaffee-Adna-Romanza-Jr-t20273#486612Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Chaffee
Jméno:
Given Name:
Adna
Jméno v originále:
Original Name:
Adna Romanza Chaffee
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1906 Vojenská akademie Spojených států
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1938 brigádní generál
DD.10.1940 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
23.10.1918-27.10.1918 Náčelník štábu : VII. armádní sbor
01.03.1934-29.06.1934 Velitel : 1. jezdecký pluk (mechanizovaný)
01.07.1938-31.10.1938 Velitel : 1. jezdecký pluk (mechanizovaný)
01.11.1938-15.07.1940 Velitel : 7. jezdecká brigáda (mechanizovaná)
01.11.1938-15.07.1940 Velitel : I. jezdecký sbor
01.11.1938-15.07.1940 Velitel : 64. jezdecká divize
01.11.1938-15.07.1940 Velitel : 100. divize
15.07.1940-DD.11.1940 Velitel : I. obrněný sbor

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Medaile za vynikající službu (armáda)
Distinguished Service Medal (Army)
-

01.06.1948

Medaile za vynikající službu (armáda)
Distinguished Service Medal (Army)
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství (1. svět. válka)
Victory Medal (World War I)
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Adna_R._Chaffee,_Jr.
https://valor.militarytimes.com/hero/17354
http://www.arlingtoncemetery.net/achafjr.htm
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Chaffee-Adna-Romanza-Jr-t20273#487189Verze : 1
MOD
Adna Romanza Chaffee mladší se narodil 23. září 1884 v kansaském Junction City. Jeho otec Adna Romanza Chaffee starší byl generálporučíkem a druhým náčelníkem armádního generálního štábu. V roce 1906 dokončil studia na Vojenské akademii ve West Pointu. Poté nastoupil jako poručík u 15. jezdeckého pluku, s nímž se zúčastnil okupace Kuby. V následujících letech byl přidělen do Fort Riley, kde se nacházela Škola jezdeckých služeb. Chaffee zde velel jezdeckému oddílu. Jako výborný jezdec na koni byl také členem amerického jezdeckého týmu. Před vypuknutím první světové války ještě navštěvoval francouzskou jezdeckou školu v Saumuru. Poté se vrátil učit do Fort Riley.


V roce 1914 byl se 7. jezdeckým plukem převelen na Filipíny. V letech 1916-1917 působil jako starší jezdecký instruktor na Vojenské akademii. Poté v hodnosti kapitána zastával funkci pobočníka 81. divize, která se právě připravovala k odplutí do Francie. Zde pak sloužil jako zástupce operačního důstojníka ve štábu IV. sboru a následně jako operační důstojník ve štábu 81. divize. V této funkci prošel bitvou u St. Mihiel a bitvou o Argonský les. Do konce války a po dobu okupace působil, nyní již v dočasné hodnosti plukovníka, jako operační důstojník ve štábu III. sboru.


V roce 1919 se vrátil do USA, aby působil jako instruktor na Škole pro velitele a důstojníky generálního štábu ve Fort Leavenworthu. Po válce se vrátil do hodnosti kapitána, ale již v roce 1920 byl povýšen do hodnosti majora a sloužil v různých funkcích u 3. jezdeckého pluku a IV. sboru. V roce 1921 se stal operačním důstojníkem ve štábu 1. jezdecké divize. V roce 1924 nastoupil ke studiím na Vysoké vojenské škole pozemního vojska. Poté v letech 1925-1927 velel jedné eskadroně 3. jezdeckého pluku. Od března do června pak velel celému pluku. V roce 1927 byl v hodnosti podplukovníka převelen na Generální štáb, kde měl na starost koncepční a doktrinální práci na mechanizaci vojska a vzniku obrněných sil. V letech 1931 až 1934 sloužil jako výkonný důstojník u 1. jezdecké divize. V roce 1934 se vrátil zpátky do Washingtonu, aby v rámci Ministerstva války působil jako přednosta sekce rozpočtového a legislativního plánování.


V roce 1938 byl jmenován nejprve velitelem 1. jezdeckého pluku (mechanizovaného) a poté velitelem 64. jezdecké divize, přičemž z titulu této funkce byl zároveň velitelem 7. jezdecké brigády (mechanizované), která představovala zárodek amerických obrněných sil. V témže roce byl zároveň povýšen do hodnosti brigádního generála. V červnu 1940 byl jmenován velitelem obrněných sil. V této funkci měl koordinovat přechod všech částí pozemního vojska na mechanizovaný způsob vedení války. V říjnu 1940 byl povýšen na generálmajora a jmenován do funkce velitele I. obrněného sboru. Avšak 22. srpna 1941 zemřel v Boston na rakovinu. Pohřben byl na Arlingtonském národním hřbitově. Duchovní otec amerických obrněných sil, který na jejich vzniku a rozvoji pracoval v teoretické i praktické rovině tak zemřel dříve, než se tyto síly zapojily do bojů druhé světové války.
Zdroje:
http://www.arlingtoncemetery.net/achafjr.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Adna_R._Chaffee,_Jr.
Hofmann, George: Through Mobility We Conquer: The Mechanization of U.S. Cavalry, University Press of Kentucky, 2006
URL : https://www.valka.cz/Chaffee-Adna-Romanza-Jr-t20273#487188Verze : 1
MOD