Main Menu
User Menu

Krüger, Walter

     
Příjmení:
Surname:
Krüger
Jméno:
Given Name:
Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Krüger
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.02.1890 Strasbourg /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.05.1945 Litauen /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ VI. armádneho zboru waffen SS
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami a mečmi.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Krueger-Walter-t20258#405695Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Krüger
Jméno:
Given Name:
Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Krüger
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:

30.04.1935 SS-Obersturmbannführer
30.01.1939 SS-Standartenführer
DD.MM.RRRR SS-Oberführer
20.04.1941 SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní SS
30.01.1942 SS-Gruppenführer a generálporučík zbraní-SS
21.06.1944 SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1939-10.09.1940 Náčelník štábu : Policejní divize
08.08.1941-15.12.1941 Velitel : Policejní divize
29.03.1943-22.10.1943 Velitel : Divize tankových granátníků SS Das Reich
22.10.1943-23.10.1943 Velitel : 2. tanková divize SS Das Reich
24.10.1943-14.03.1944 Velitel : IV. tankový sbor SS
25.07.1944-08.05.1945 Velitel : VI. dobrovolnický armádní sbor SS (lotyšský)

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

13.12.1941

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

31.08.1943

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolesti
Knight's Cross with Oak Leaves
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
286. držiteľ Dubových ratolestí

11.01.1945

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolesti a s meči
Knight's Cross with Oak Leaves and Swords
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern
120. držiteľ Mečov.

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1939 zlatý
Wound Badge 1939 Golden
Verwundetenabzeichen 1939 in Gold
-

MM.DD.RRRR

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Krueger-Walter-t20258#422286Verze : 0
MOD
SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Walter Krügernar.: 27.2.1890, Strassburg
zomr.: 22.5.1945Po absolvovaní vojenských škôl v Karlsruhe a Berline-Lichterfelde prichádza v roku 1908 Walter Krüger ako poručík (Leutnant) k 2. badischen Grenadier-Regiment 110, s ktorým aj vstupuje do prvej svetovej vojny. Vojnu ukončuje v hodnosti Hauptmann a vo funkcii veliteľa práporu, a hneď po jej skončení bojuje v dobrovoľníckych zboroch (Freikorps) na Pobaltí. V roku 1920 je z vojenskej služby prepustený.


V roku 1935 vstupuje do SS-Verfügungstruppe a dňa 30.4.1935 je povýšený do hodnosti SS-Obersturmbannführer. Hneď potom je poverený zostavením II. práporu SS-Standarte "Germania". Neskôr sa stáva učiteľom na SS-Junkerschule v Bad Tölz a následne pôsobí na rôznych veliteľských miestach v rámci Verfügungstruppe. Dňa 30.1.1939 je povýšený do hodnosti SS-Standartenführera a v auguste 1939 prevelený k SS-Polizei-Division, s ktorou sa zúčastňuje západného ťaženia. Od augusta 1940 do septembra 1940 je opäť učiteľom na SS-Junkerschule v Bad Tölz, ale už od októbra je pridelený do SS-Führungshauptamt v Berlíne. Dňa 20.4.1941 je Walter Krüger povýšený do hodnosti SS-Brigadeführer a Generalmajor Waffen-SS. Od 25. mája do 25. júna 1941 velí 1. SS-Brigade (mot), od 8.8.1941 je veliteľom SS-Polizei-Division. Za úspechy divízie pri postupe na Leningrad je dňa 13.12.1941 vyznamenaný Rytierskym krížom. Hneď na to, 16.12.1941 je vymenovaný za inšpektora pechoty na Hlavnom úrade velenia SS (Inspekteur der Infanterie im SS-Führungs- hauptamt), kde je aj 30.1.1942 povýšený do hodnosti SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS. Dňa 29.3.1943 preberá velenie SS-Panzergrenadier- Division "Das Reich", ktorej velí počas bojov v oblasti Bjelgorodu. Za úspechy pritom dosiahnuté je 31.8.1943 vyznamenaný dubovými ratolesťami k Rytierskemu krížu.


Ku koncu roku 1943 (od 23.10.1943) je veliacim generálom (Kommandierender General) IV. SS-Panzerkorps a od 15.3. do 24.7.1944 veliteľom Waffen-SS im Kommisariat "Ostland". Na tomto poste je 21.6.1944 povýšený do hodnosti SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS. Ako veliaci generál preberá 25.7.1944 VI. SS Freiwilligen-Armeekorps (Lettisches) v severnom úseku východného frontu. Za úspechy pri obranných bojoch zboru koncom roku 1944 a začiatkom roku 1945 je 11.1.1945 vyznamenaný mečmi k Rytierskemu krížu. Ku koncu vojny sa pokúša s oddielom svojich vojakov prebojovať sa na západ, čo sa mu však nepodarí, pretože 22.5.1945 je jeho oddiel prekvapený v lese hliadkou Červenej armády, po čom Walter Krüger spácha samovraždu zastrelením.www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Krueger-Walter-t20258#76202Verze : 3
MOD