Main Menu
User Menu

38. divize [1939-1945]

第38師団 / 38th Division

     
Název:
Name:
38. divize
Originální název:
Original Name:
第38師団
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.06.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.08.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.06.1939-02.10.1939 ?
02.10.1939-09.02.1940 21. armáda
09.02.1940-05.07.1941 Jihočínská oblastní armáda
05.07.1941-04.01.1942 23. armáda
04.01.1942-DD.09.1942 16. armáda
DD.09.1942-DD.04.1943 17. armáda
DD.04.1943-DD.08.1945 8. oblastní armáda
Dislokace:
Deployed:
30.06.1939-DD.MM.RRRR Nagoya
02.10.1939-DD.MM.RRRR ?, južná Čína /
DD.MM.1941-DD.01.1942 Hong Kong /
DD.01.1942-DD.MM.1942 ?, Holandské východné Indie /
DD.10.1942-DD.MM.1943 ?, Guadalcanal /
DD.MM.RRRR-DD.08.1945 Rabaul /

Velitel:
Commander:
30.06.1939-02.10.1939 ?, ( )
02.10.1939-20.06.1941 Fujii, Yoji (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
20.06.1941-10.06.1943 Tadayoshi, Sano (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
10.06.1943-DD.08.1945 Kagesa, Sadaaki (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
30.06.1939-06.10.1939 ?, ( )
06.10.1939-02.12.1940 Isamu, Tanida (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
02.12.1940-01.03.1941 Abe, Yoshimitsu (Rikugun Čúsa / Rikugun Chusa)
01.03.1941-23.03.1943 Abe, Yoshimitsu (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
23.03.1943-10.06.1945 Tanaka, Ryozaburo (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
10.06.1945-DD.08.1945 Tanaka, Ryozaburo (Rikugun Šóšó / Rikugun Shosho)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1939-DD.MM.1945 38. ženijní pluk
DD.MM.1939-25.07.1944 38. skupina pěchoty
DD.04.1943-DD.08.1945 229. pěší pluk
25.07.1944-DD.08.1945 228. pěší pluk
DD.MM.1944-DD.MM.1945 3. smíšený pluk

Ručně vyplněné položky:
30.06.1939-DD.08.1945 velenie
30.06.1939-DD.08.1945 štáb
DD.MM.RRRR-DD.08.1945 228. pěší pluk
DD.MM.RRRR-DD.08.1945 229. pěší pluk
DD.MM.RRRR-DD.08.1945 3. smíšený pluk
DD.MM.RRRR-DD.08.1945 38. pluk horského dělostřelectva
DD.MM.RRRR-DD.08.1945 38. ženijný pluk
DD.MM.RRRR-DD.08.1945 38. logistický pluk
DD.MM.RRRR-DD.08.1945 38. komunikační švadrona
DD.MM.RRRR-DD.08.1945 Výzbrojní jednotka 38. divize
DD.MM.RRRR-DD.08.1945 Zdravotní švadrona 38. divize
DD.MM.RRRR-DD.08.1945 1. polní nemocnice 38. divize
DD.MM.RRRR-DD.08.1945 2. polní nemocnice 38. divize
DD.MM.RRRR-DD.08.1945 Sklad chorých koní 38. divize?
30.06.1939-DD.08.1945 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Kódové označení: Bažina / 沼
doplňovací obvod: Nagoya
Zdroje:
Sources:
http://www45160u.sakura.ne.jp/DB/第38師団
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/38-divize-1939-1945-t20255#468822Verze : 1
MOD
38. divize


228. pěší pluk
229. pěší pluk
3. smíšený pluk
38. horský dělostřelecký pluk (36x 75mm horská děla)
38. ženijní pluk
38. spojovací jednotka
38. transportní pluk
URL : https://www.valka.cz/38-divize-1939-1945-t20255#76196Verze : 0
MOD

JAPONSKÉ CÍSAŘSTVÍ 38. Divize
Datum vzniku 30.06.1939 Nagoya
Předchůdce -
Datum zániku 30.09.1945
Následovník -
Nadřízené velitelství 02.10.1939 21. Armáda
09.02.1940 Jihočínský armádní okruh
05.07.1941 23. Armáda
??.01.1942 16. Armáda
??.09.1942 17. Armáda
??.04.1943 8. Armádní okruh
Dislokace -
Velitelé 02.10.1939 - 20.06.1941 Fujii, Yoji
20.06.1941 - 10.06.1943 Sano, Tadayoshi
10.06.1943 - 30.09.1945 Kagesa, Sadaaki
Podřízené útvary -
Prameny http://www.axishistory.com/index.php?id=8258
Literatura
URL : https://www.valka.cz/38-divize-1939-1945-t20255#308385Verze : 0
Dôležité udalosti v histórii divízie


• Po vytvorení je od októbra 1939 umiestnená v južnej Číne a podlieha veleniu 21. armády. Počas tohto obdobia sa podieľa na viacerých bezpečnostných operáciách v tomto regióne
• 9.2.1940 po rozpustení 21. armády divízia prechádza pod velenie Juhočínskej oblastnej armády
• 28.6.1941 po zaradení pod velenie 23. armády sa účastní bitvy o Hong Kong
• 4.1.1942 divízia presunutá do zostavy 16. armády a s ňou sa účastní tvrdých bojov v Holandských východných Indiách, operácii na Jave. Divízia utrpí ťažké straty počas bitvy Guadalcanal.
• 4.1943 presun pod priame velenie 8. oblastnej armády, pokus o znovuobsadenie Guadalcanalu, podriadený 229. peší pluk, aby sa podielal na bitve o Novú Georgiu
• 8.1945 koncom vojny má divízia za úlohu brániť Rabaulpamätné bitvy divízie:• Druhá Sino Japonská vojna
• Bitva Hong Kong
• Operácie na Jave
• Bitva na Šalamúnových ostrovochDivízia bola jednou z 3 divízii vytvorených v roku 1939 s úlohou udržiavať bezpečnosť a poriadok na okupovaných teritóriách. Divízia sa účastnila Pacifickej kampane, obsadenia Hong Kongu v 1941, kampane v Holandských východných Indiách počiatkom roku 1942 a bitvy o Guadalcanal od okróbra 1942 do 1943.


Divízia obsadzuje ostrov Hong Kong 18.12.1941. Britská posádka sa vzdáva 25.12.1941, následne príslušníci divízie pod Sano Tadayoshiho velením začali páchať zločiny voči civilnému obyvatelstvu ako aj voči vojnovým zajatcom. Po vojne za tieto činy boli viacerý príslušníci jeho jednotiek súdený ako napr. gen. mjr. Takeo Itō, velitel skupiny pechoty 38. divízie.


Následne je divízia presunutá aby sa podieľala na kampani v Holandských východných Indiách, na Sumatre.


Divízia je v spetembri 1942 presunutá do Rabaul, New Britain aby sa tu podielala na pokuse o znovuobsadenie ostrova Guadalcanal. Dva prapory z divízie boli prepravené na Guadalcanal v októbry 1942 pomocou Tokyo Express a podieľali san a bojoch o Henderson Field, ktoré sa ukázali ako rozhodujúca porážka Japonských sil.


V novembri 1942 je na ostrov presunutý 228. peší pluk a spolu s aj velitel divízie Sano so svojim štábom. Následný Japonský úmysel o prepravenie zvyšku 7.000 mužov na ostrov pomocou pomalej námornej prepravy bol zmarený v námornej bitve o Guadalcanal 12.11-15.11.1942.


Na ostrove sa nachádzalo iba 3.000 mužov, pričom večśina ich zásob, výstroje boli nenávratne stratené. Po ťažkých stratách počas bojov o Munt Austen, Galloping Horse, a the Sea Horse, je Sano a zvyšok jeho jednotiek cca 2.316 mužov 2.2.1943 evakuovaný počas operácie Ke a ostrov tak padá úplne do spojeneckých rúk.

Divízia takto utrpelaťažké straty počas neúspešného pokusu o znovu obsadenie Guadalcanalu, následne mala za úlohu obranu ostrovov Admiirality, Novej Británie a Nového Írska.


V zostave divízie boli zaradená 3 pešie pluky. 228. peší pluk bol rekrutovaný hlavne z Nagoye, 229. z prefektury Gifu a 230. z Shizuoka. Divízia bola rozpustená koncom vojny spolu so zvyškom Imperiálnych síl.


Viacerí príslušníci z tejto divízie boli po vojne obvinený z vojnových zločinov a postavý pred súd.


Operačný štábny dôstojník:
12.8.1940-18.3.1943 pplk. / Lt. Col. Oyadomari Cyousei


Velitel skupiny pechoty:
DD.08.1941-DD.MM.RRRR gen. mjr. / Maj. Gen. Ito Takeo


Velitel sekcie výzbrojného materiálu:
20.12.1944-02.09.1945 gen. mjr. / Maj. Gen. Kyutaro UedaZloženie divízie koncom svojej existencie v lete 1945:Jednotka Unit
228. pěší pluk (pplk. Yamaguchi?) 228th Infantry Regiment (Lt. Col. Yamaguchi?) 歩兵第228連隊 (山口達春中佐)
229. pěší pluk (plk. Hirata Genjiro) 229th Infantry Regiment (Col. Hirata Genjiro) 歩兵第229連隊 (平田源次郎大佐)
3. smíšený pluk (plk. Kenji Endo) 3rd Mixed Regiment (Col. Kenji Endo) 混成第3連隊 (遠藤健治大佐)
38. pluk horského dělostřelectva (plk. Kanki Takeyoshi) 38th Mountain Artillery Regiment (Col. Kanki Takeyoshi) 山砲兵第38連隊 (神吉武吉大佐)
38. ženijný pluk (gen. mjr. Nishimura Kinzaburo) 38th Enginners Regiment (Maj. Gen. Nishimura Kinzaburo) 工兵第38連隊 (西村金三郎少将)
38. logistický pluk (pplk. Rokuro Koda) 38th Logistic Regiment (Lt. Col. Rokuro Koda) 輜重兵第38連隊 (幸田録郎中佐)
38. komunikační švadrona (mjr. Sadao Shu?) 38th Singnal Squadron (Maj. Sadao Shu?) 第38師団通信隊 (集田貞雄少佐)
Výzbrojní jednotka 38. divize (mjr. Sato Mitsuzo) Ordnance Unit 38th Division (Maj. Sato Mitsuzo) 第38師団兵器勤務隊 (佐藤光蔵少佐)
Zdravotní švadrona 38. divize (mjr. Fuji Senda) Medical Squadron 38th Division (Maj. Fuji Senda) 第38師団衛生隊 (仙田藤助少佐)
1. polní nemocnice 38. divize (pplk. Ohata Shigeru) 1st Field Hospital 38th Division (Lt. Col. Ohata Shigeru) 第38師団第1野戦病院 (大畠良秀軍医中佐)
2. polní nemocnice 38. divize (mjr. Sakano Nagao) 2nd Field Hospital 38th Division (Maj. Sakano Nagao) 第38師団第2野戦病院 (坂野長夫軍医少佐)
Sklad chorých koní 38. divize? (mjr. Tsuchiya?) Horse Disease Arsenal? (Maj. Tsuchiya?) 第38師団病馬廠 (土屋義弥獣医少佐)

www45160u.sakura.ne.jp;
ja.wikipedia.org
homepage1.nifty.com;

38. divize [1939-1945] - expozicia muzeum Kaibo, Hong Kong

expozicia muzeum Kaibo, Hong Kong
URL : https://www.valka.cz/38-divize-1939-1945-t20255#468825Verze : 0
MOD