Main Menu
User Menu

Feuerlilie 25/55

Ďalší z nemeckých projektov riadenej prolilietadlovej rakety. Projekt bol v réžii výskumného ústavu v Braunschweigu (Rheinmetall-Borsig), kde na konštrukcii riadených rakiet protivzdušnej obrany pracovali už na začiatku vojny. Prvé poznatky boli získané pri projekte rakety Hecht. Skúsenosti nadobudnuté pri tomto projekte mali byť zužitkované pri vývoji rakety Feuerlilie.


Feuerlilie 25
Táto konštrukcia mala byť len pokusným prostriedkom pre preskúšanie prvkov konečné riešenia Feuerlilie 55. Raketa svojou koncepciou pripomínala malý stredoplošník s o šípovým krídlom. Ako pohon mali slúžiť dva motory na tuhé pohonné látky Rheinmetall-Borsig R1 502 (celkový ťah 4,88 kN) alebo jeden motor RhB 109-505 s priemerom 178 mm a dĺžkou 1,27 m (17 kg TPL - doba horenia 6 sekúnd a max.ťah 3,92 kN). Prvé skúšky prebehli 5/1943 na strelnici Leba v Pomoransku (Poľsko).


Rozpätie krídel: 1,15 m
Dĺžka: 2,1 m
Max.rýchlosť: 210 m/s (840 km/hod)
Dostup: 2,9 km
Dostrel: okolo 4,8 km


Celkovo sa uskutočnilo okolo 20-30 štartov, než bol v roku 1944 ďalší vývoj zastavený.


Feuerlilie 55
Konštrukcia sa zmenila. Odpadli chvostové riadiace plochy a šípové krídla (rozpätie 2,56m) sa posunuli až na koniec trupu o priemere 550mm. Na konci krídel boli dve stabilizačné plôšky. Celkom boli vyrobené tri prototypy.


1. Motor RhB 109-515 (TPH)-skúšky v Pomoransku 5/1944 - max.rýchlosť 400 m/s
2. Motor Konrad DVK SG20 (KPH) - pokus z 11.12.1944 v Peenemunde skončil neúspechom.
3. Raketový motor na KPH a s pomocným štartovacím motorom RhB Pirat- 11/1944 odoslaný na preskúšanie do Peenemunde, k skúškam do konca vojny nedošlo.


Dĺžka: 4,8 m


Odpaľovanie sa malo prevádzať z rámp na upravených lafetách protilietadlových kanónov (Flak).
Výkony tejto konštrukcie však boli pre daný účel nedostatočné a pre ďaľší rozvoj protilietadlových rakiet bez významu.


Jiří Kroulík, Bedřich Růžička - Vojenské rakety, vydavateľstvo Naše vojsko, Praha, 1985
http://www.luft46.com/missile/rheinf55.html

Feuerlilie 25/55 -


Feuerlilie 25/55 -


Feuerlilie 25/55 -


Feuerlilie 25/55 -


Feuerlilie 25/55 -


Feuerlilie 25/55 -


Feuerlilie 25/55 -


Feuerlilie 25/55 -


Feuerlilie 25/55 -


URL : https://www.valka.cz/Feuerlilie-25-55-t20212#76082Verze : 2
MOD
RAF Museum Cosford
Feuerlilie 25/55 -


Feuerlilie 25/55 -


URL : https://www.valka.cz/Feuerlilie-25-55-t20212#176637Verze : 0