Main Menu
User Menu

Hraničářský prapor 5 [1920-1938]

5th Border Battalion

     
Název:
Name:
Hraničářský prapor 5
Originální název:
Original Name:
Hraničářský prapor 5
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.01.1920
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.01.1920-01.02.1920 8. divise
01.02.1920-15.05.1938 2. divise
15.05.1938-24.09.1938 1. skupina
Dislokace:
Deployed:
15.01.1920-01.02.1920 Moravská Ostrava, kasárny /
01.02.1920-DD.01.1938 Cheb, kasárny /
DD.01.1938-24.09.1938 Falknov nad Ohří, kasárny /

Velitel:
Commander:
15.01.1920-DD.10.1920 Pschorn, Ferdinand (Major)
DD.10.1920-DD.11.1922 Stránský, Cyril (Podplukovník)
DD.11.1922-DD.10.1924 Pschorn, Ferdinand (Podplukovník)
DD.10.1924-DD.10.1925 Pschorn, Ferdinand (Plukovník)
DD.10.1925-DD.02.1928 Skácel, Jindřich (Podplukovník)
DD.02.1928-DD.09.1928 Ingr, Sergej (Podplukovník)
DD.09.1928-DD.02.1929 Strnad, Antonín (Podplukovník)
DD.02.1929-DD.10.1932 Dašek, Karel (Podplukovník)
DD.10.1932-DD.07.1934 Plch, Tomáš (Podplukovník)
DD.07.1934-DD.MM.RRRR Kadláček, František (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
www.sosfalknov.cz
URL : https://www.valka.cz/Hranicarsky-prapor-5-1920-1938-t202105#577255Verze : 0
MOD