Main Menu
User Menu

1. gardová samostatná spojovací letka [1943-RRRR]

1st Guards Detached Liaison Squadron

1. gardová samostatná spojovacia letka

1-я гвардейская отдельная авиационная эскадрилья связи (1 гоаэс/гв. оаэс)

     
Název:
Name:
1. gardová samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
1-я гвардейская отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
390. samostatná spojovacia letka
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.03.1943-DD.MM.RRRR 1. gardový stíhací letecký zbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
18.03.1943-DD.10.1943 Andrejev, Pavel Nikolajevič (Kapitan / Kапитан)
DD.10.1943-DD.MM.RRRR Ždanov, Michail Michailovič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jakovlev Jak-7
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
18.03.1943-02.04.1943
09.05.1945-06.10.1943
28.10.1943-02.04.1944
10.06.1944-09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
podvignaroda.ru
URL : https://www.valka.cz/1-gardova-samostatna-spojovaci-letka-1943-RRRR-t201981#576928Verze : 2
MOD