Main Menu
User Menu
Reklama

15. divize [1937-1945]

第15師団 / 15th Division

     
Název:
Name:
15. divize
Originální název:
Original Name:
第15師団 / 15th Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.04.1938
Předchůdce:
Predecessor:
15. divize 1)
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.07.1938-23.09.1939 Expedičná armáda centrálnej Číny
23.09.1939-17.06.1943 13. armáda
17.06.1943-DD.07.1945 15. armáda
DD.07.1945-30.09.1945 18. armáda zóny
Dislokace:
Deployed:
04.04.1938-DD.MM.1938 Kyoto
DD.MM.1938-DD.MM.194R ?, Severná Čína /
DD.MM.194R-DD.MM.1943 ?, Thajsko /
DD.MM.1943-DD.08.1945 ?, Burma /
DD.08.1945-DD.MM.RRRR ?, Thajsko /
DD.MM.RRRR-30.09.1945 Kanchanaburi /

Velitel:
Commander:
04.04.1938-09.03.1940 Iwamatsu, Yoshio (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
09.03.1940-28.05.1940 Watanabe, Migibun (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
28.05.1940-20.08.1941 Kumagai, Keiichi (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
20.08.1941-28.05.1942 Sakai, Naoji (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
28.05.1942-02.06.1942 ?
02.06.1942-10.06.1944 Yamauchi, Masafumi (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
10.06.1944-20.02.1945 Shibata, Ryuichi (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
20.02.1945-25.07.1945 Yamamoto, Kiyoe (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
25.07.1945-30.09.1945 Watari, Sakon (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
09.09.1940-01.08.1942 Kawakubo, Shizuma (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
01.08.1942-11.03.1943 Kawakubo, Shizuma (Rikugun Šóšó / Rikugun Shosho)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
14.01.1944-DD.08.1945 67. pěší pluk
14.02.1944-DD.08.1945 51. pěší pluk
14.02.1944-DD.MM.1945 60. pěší pluk

Ručně vyplněné položky:
04.04.1938-30.09.1945 velenie
04.04.1938-30.09.1945 štáb divízie
04.04.1938-30.09.1945 51. pěší pluk 2)
04.04.1938-30.09.1945 60. pěší pluk 2)
04.04.1938-30.09.1945 67. pěší pluk 2)
04.04.1938-DD.06.1939 15. pluk kavalerie
DD.06.1939-30.09.1945 15. prieskumný pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 21. pluk polného delostrelectva
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 15. ženijný pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 15. prepravný pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR divizijná komunikačná jednotka
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) rozpustená v 1925
- kód / alias Festival Division (祭兵団)
- bojová sila cca 15.000 mužov
- triangulárna divízia
2) združené do skupiny pechoty 15. divízie, rozpustenej 14.2.1944
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org
http://www.axishistory.com/index.php?id=8273
URL : https://www.valka.cz/15-divize-1937-1945-t20184#423913Verze : 0
MOD

JAPONSKÉ CÍSAŘSTVÍ 15. Divize
Datum vzniku 01.04.1905 Toyohashi


01.05.1925 - zrušena ( deactivated )


04.04.1938 Kyoto - znovu zformována
Předchůdce ---
Datum zániku 30.09.1945
Následovník ---
Nadřízené velitelství 15.07.1938 Expediční armáda Centrální Čína
23.09.1939 13. Armáda
??.06.1943 15. Armáda
??.07.1945 18. Armádní okruh
Dislokace ---
Velitelé 09.08.1918 - 25.11.1919 Ono, Sanenobu
25.11.1919 - 15.08.1922 Ichikawa, Kentaro
15.08.1922 - 01.05.1925 Tanaka, Kunishige


15.07.1938 - 09.03.1940 Iwamatsu, Yoshio
09.03.1940 - 28.05.1940 Watanabe, Migibun
28.05.1940 - 20.08.1941 Kumagai, Keiichi
20.08.1941 - 02.06.1942 Sakai, Naoji
02.06.1942 - 10.06.1944 Yamauchi, Masafumi
10.06.1944 - 20.02.1945 Shibata, Ryuichi
20.02.1945 - 25.07.1945 Yamamoto, Kiyoe
25.07.1945 - 30.09.1945 Watari, Sakon
Podřízené útvary ---
Prameny http://www.axishistory.com/index.php?id=8258
Literatura
URL : https://www.valka.cz/15-divize-1937-1945-t20184#309280Verze : 0
S počiatkom nepriateľských akcií a vypuknutím druhej Sino Japonskej vojny je 15. divízia znovu vytvorená v Kyoto a je podriadená veleniu centrálnej Číny. V Číne jednotka zabezpečuje bezpečnosť na okupovynćh územiach.


17.6.1943 divízia dostáva rozkaz, priradiť sa do radov 15. armády v Burme. Avšak k tomuto dochádza až po niekolkých mesiacoch, nakoľko je divízia zdržaná v Thajsku, kde sa venuje výstavbe cestných komunikácii.


Po príchode do Burmy sa divízia účastní operácie U-Go po boku 31. a 33. divízie. V Imphale divízia stratí viac ako polovicu z 15.000 mužov.Divízia v operácii U-Go


Začiatok operácie U-Go bol plánovaný na začiatok marca 1944. Avšak z dôvodu oneskorého príchodu 15. divízie, bol začiatok operácie preložený na 15. marec.


Úlohou divízie bolo držať stredný úsek 3 útočiacich divízii a jej primárnym cieľom bolo pretnúť komunikáciu medzi Imphalom a Kohima v Kangpokpi. Na mape toto bola najkratšia a najpriamejšia cesta cez Imphal, avšak v zložitom terrene bez normálnych komunikácii. Cesty boly vlastne iba vyšľapané chodníky alebo vyjazdené kolaje.


Z tohto dôvodu divizionálne delostrelectvo bolo nahradené horskými delami a protitankové vybavenie bolo zanechané, čo vychádzalo z predpokladu, že Briti v zložitom teréne nebudú schopní nasadiť tanky a obrnené vozy.


Jeden z 9 praporov ktorými divízia disponovala nebol k dispozícii, nakoľko bol od divízie odlúčený a zvádzal boje s jednotkami druhej Chindits operácie a väčšina z 67. pluku sa stále v tomto čase ešte nachádzala v Thajsku.


15. divízia zahajuje ťaženie s 6 prapormi, 18 delami a velí jej gen. por. Masafumi Yamauchi, trpiaci tuberkulózou. Po zahájení ofenzívy je velenie divízie dôrazne žiadané aby rýchlo postupovala.


Britské sily v Sangshak, ktorý sa nachádzal v jej operačnej oblasti sú pre pomalý postup napadnuté až 23.3. 31. divíziou. Krátko na to sa zapája do bojov 60. pluk a účastní sa až konečného útoku 27.3.


3.4. konečne divízia prerušuje komunikáciu Imphal-Kohima v Kangpokpi. Krátko na to, divízia obsadzuje hrebeň Nunshigum, nad Imphalom. Z tejto pozície Japonci boli schopný ohrozovať velenie IV zboru a taktiež mali najkratšiu spojnicu do Imphalu.


Briti zahájili protiútok v ktorom využili okrem iného aj M3 Lee tanky, čo spôsobili velký šok v Japonských radoch, nakoľko Japonci nepredpokladali možnosť využitia obrnených vozidiel v zložitom teréne. Využitie tankov je v tejto bitve rozhodujúce. Briti síce utrpia ťažké straty, avšak japonský prapor držiaci hrebeň je skoro úplne zničený.


Po tomto zatlačení Japonských síl, velitel divízie Yamauchi rozhodne o pokračovaní obkľúčenia Imphalu zo severu.


Britský velitel Geoffrey Scoones, dospieva k záveru, že 15. divízia je najslabším článkom Japonskej fronty a nariaďuje Indickej 23. divízii pechoty a Indickej 5. divízii pechoty zničiť túto jednotku. V následnom období sú Japonci tlačený na ústup z jednej pozície na druhú. Briti sú v početnej prevahe a ich tanky sú skoro nezastavitelné.


V polovici júna 1944 sa začína z Kohimy sťahovať 31. divízia, po tom čo tu utrpí ťažké straty. Tento ústup necháva 60. pluk, ktorý drží komunikáciu medzi Imphalom a Kohimou v zložitej situácii a to až do doby, kým 22.6. Briti znovu neobsadia ním držanú pozíciu a znovu neotvoria komunikáciu.


V nasledovných dňoch je vo velení vystriedaný Yamauchi a strieda ho gen. por. Ryuichi Shibita. 7.7.1944 divízia dostáva rozkaz zaútočiť na Palel. Avšak divízia už je natoľko poškodená, že sa nedá hovoriť o divízii ale iba o formácii, pričom jej ostatky ustupujú aby sa zachránili za rieku Chindwin do bezpečia.


Ústup, Mandalay a koniec vojny


Po porážke Japonských síl v Imphale a postupe spojencov na severe, Japonské sily v Burme sa pokúšajú zastaviť spojenecké sily na rieke Irrawaddy a zabrániť im v prekročení tohto toku. V januári 1945 15 divízia, ktorej prišli čerstvé avšak nedostatočné sily v jeseni predoślého roku (4.500 mužov), spolu s 32. divíziou sú určené k obrane Mandalay.


Na druhej strane Indická 19. divízia pechoty, vytvára svoje prvé predmostie na výchiodnej strane rieky 14.1. a všetky pokusy o jeho odstránenie z Japonskej strany stroskotávajú. Následne urýchlene Britský velitel Thomas Wynford Rees rozhoduje svojim mužom postupovať ďalej. Indická divízia sa dáva nba postup prićom likviduje každý odpor a 7.3.1945 má na dohľad Mandalay.


15. divízia pod velením gen. por. Yamamoto, dostáva rozkaz udržať mesto do posledného muža. Z prvých pozícii, Mandalay Hill a Fort Dufferin sú japonci vytlačený 12.3., pričom Fort Dufferin nie je schopný vydržať delostreleckú paľbu a letecké bombardovanie. 18.3. je divízii povolené ustúpiť, čo tak činí vnoci 19.3. 1945.


V tomto čase sa zrútili skoro všetky Japonské pozície v Burme. Preživší muži 15. divízie, menej ako polovica z pôvodného stavu, 15.000 mužov ustupuje cez teritórium Karenu, kde operuje Karenská guerilla, cez južné štáty v auguste, do Thajska, kde ho zastihne koniec vojny a vzdáva sa spojencom.zdroj
ja.wikipedia.org
http://www.axishistory.com/index.php?id=8273
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/15-divize-1937-1945-t20184#424275Verze : 0
MOD
velenie divízie v konečnej faze svojej existencie


náčelník štábu plk. Toshiyuki Sasaki, Takashi ? (佐孝俊幸)
hlavný adjutant mjr. Masaomi Kitamura (北村将臣)
náčelník výzbroje pplk. Higaki, Katsuo ? (檜垣克雄)
hlavný finanzmajster plk. Sakata Terukazu (坂田輝一)
hlavný chirurg plk. chirurg Kishimoto Harue (岸本春栄)
hlavný veterinár pplk. Kiyoshi Sakata (坂田清)zloženie divízie v konečnej faze svojej existencieJednotka Unit
51. pluk pechoty 1)51st Infantry regiment 1)歩兵第51連隊 1)
60. pluk pechoty 2)60th Infantry regiment 2)歩兵第60連隊2)
67. pluk pechoty 3)67th Infantry regiment 3)歩兵第67連隊 3)
21. pluk polného delostrelectva 4)21st Field Artillery Regiment 4)野砲兵第21連隊 4)
15. ženijný pluk 5)15th Engineer Regiment 5)工兵第15連隊 5)
15. železničný pluk? 6)15th Railway Regiment? 6)輜重兵第15連隊 6)
Komunikačná švadrona 15. divízie 7)Communications Squadron 15th Infantry Division 7)第15師団通信隊 7)
Výzbrojná švadrona 15. divízie 8)Arsenal Squadron 15th Infantry Division 8)第15師団兵器勤務隊 8)
Zdravotná švadrona 15. divízie 9)Medical Squadron 15th Infantry Division 9)第15師団衛生隊 9)
1. poná nemocnica 15. divízie 10)1st Field Hospital 15th Infantry Division 10)第15師団第1野戦病院 10)
2. poná nemocnica 15. divízie 11)2nd Field Hospital 15th Infantry Division 11)第15師団第2野戦病院 11)
15. konská náhrada? 12)15th Horse Depot 12)第15師団病馬廠 12)
Velitelia v konečnej fázeVelitel Commander
1) pplk. Takashi Ueda1) Lt.Col. Takashi Ueda1) 上田孝中佐
2) plk. Kunio ?2) Col. Kunio ?2) 北部邦雄大佐
3) pplk. Takiguchi, Ichiro3) Lt. Col. Takiguchi, Ichiro3) 瀧口一郎中佐
4) plk. Isamu Fujioka4) Col. Isamu Fujioka4) 藤岡勇大佐
5) mjr. Chiba?5) Maj. Chiba ?5) 千葉磨少佐
6) pplk. Yoshihiro Ogawa6) Lt. Col. Yoshihiro Ogawa6) 小川義弘中佐
7) mjr. Tetsuo Fukunaga7) Maj. Tetsuo Fukunaga7) 福永哲郎少佐
8) kpt. Takashi Ishii ?8) Cap. Takashi Ishii ? 8) 石井孝晴大尉
9) mjr. Kotaro Gubei9) Maj. Kotaro Gubei9) 古北光太郎少佐
10) mjr. Tadao Hironaka10) Maj. Tadao Hironaka10) 弘中忠男少佐
11) mjr. Kaoru Amitani11) Maj. Kaoru Amitani11) 網谷郁少佐
12) kpt. Segawa Tadanao12) Cap. Segawa Tadanao12) 瀬川忠直大尉

zdroj
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/15-divize-1937-1945-t20184#424270Verze : 0
MOD