Main Menu
User Menu

SOV - 9K114 Šturm-S (kód NATO: AT-6 Spiral)

9K114 Shturm-S

9К114 Штурм-С

     
Název:
Name:
9K114 Šturm-S
Originální název:
Original Name:
9К114 Штурм-С
Kategorie:
Category:
protitankový raketový komplex
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1979-DD.MM.RRRR Iževský mechanický závod, Iževsk /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1979-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M114 (9М114)
9M114M (9М114М)
9M114F(9М114Ф)
9M120 (9М120)
9M120-1 (9М120-1)
9M120F (9М120Ф)
9M120-1F (9М120-1Ф)
9M120-1F-1 (9М120-1Ф-1)
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
9P149
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
?
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
9V868 (9В868)
9V540 (9В540)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
9F618M1 (9Ф618М1)
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Kód NATO: AT-6 Spiral
Vývojové označenie: Objekt 69
Zdroje:
Sources:
https://ru.wikipedia.org/wiki/9%D0%9F149
www.russianarms.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K114-Sturm-S-kod-NATO-AT-6-Spiral-t20165#610952Verze : 0
MOD
Pozemný PTRK Šturm-S je inštalovaný na vozidlo 9P149 (modifikovaný obrnený transportér MT-LB) s palebným priemerom 12 striel 9M114. Komplet môže byť pripravený k opätovnej streľbe za 15s. Rýchlosť paľby je 3 až 4 rany za min. Strela kompletu Šturm-S je vybavená programom "Pyl", ktorý zabezpečuje, že strela pokračuje na preletovej trajektórii až dovtedy, kým nedosiahne cieľ a to aj za obmedzených podmienok viditeľnosti. Strela 9M114 je 130mm protitanková strela s dosahom od 400m do 5000m s kumulatívnou alebo termobarickou hlavicou. Strela preráža pancier do 560mm. Dĺžka strely 1630mm, hmotnosť strely je 35kg. Priemer tela strely je 130mm. Zdokonalené varianty: Šturm-2 (strela 9M114M1 s dosahom 6km) a Šturm-3 (strela 9M114M2 s dosahom 7km).


Zdroj:
https://btvt.info/3attackdefensemobility/1k133.htm
SOV - 9K114 Šturm-S (kód NATO: AT-6 Spiral) -


SOV - 9K114 Šturm-S (kód NATO: AT-6 Spiral) -


SOV - 9K114 Šturm-S (kód NATO: AT-6 Spiral) -


SOV - 9K114 Šturm-S (kód NATO: AT-6 Spiral) -


SOV - 9K114 Šturm-S (kód NATO: AT-6 Spiral) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K114-Sturm-S-kod-NATO-AT-6-Spiral-t20165#96081Verze : 2
MOD

Citace :

PTRK Ataka vznikol modernizáciou PTRK Šturm. Ataka používa novú strelu 9M120 s tandemovou kumulatívnou hlavicou s väčším dosahom 400-6000m pre ničenie tankov vybavených ERA pancierom. Okrem kumulatívnej strely bola vyvinutá 9M120F s trhavotrieštivou hlavicou. Dĺžka strely je 1696mm a jej hmotnosť je 42,5kg. Nosičmi PTRK sú vrtuľníky Mi-24V, Mi-8AMTŠ, Mi-28 a vozidlo 9P149.Zdroj: www.military.cz
SOV - 9K114 Šturm-S (kód NATO: AT-6 Spiral) - bojové hlavice 9M120 Ataka

bojové hlavice 9M120 Ataka
SOV - 9K114 Šturm-S (kód NATO: AT-6 Spiral) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K114-Sturm-S-kod-NATO-AT-6-Spiral-t20165#96082Verze : 2
MOD