Main Menu
User Menu

38. samostatná spojovací letka [1941-1942]

38th Detached Liaison Aviation Squadron

38. samostatná spojovacia letka

38-я отдельная авиационная эскадрилья связи (38 оаэс)

     
Název:
Name:
38. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
38-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
29.01.1942
Nástupce:
Successor:
131. samostatná spojovací letka (II. formovanie)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 49. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 11.11.1941 do 29.01.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
podvignaroda.ru
URL : https://www.valka.cz/38-samostatna-spojovaci-letka-1941-1942-t201620#576196Verze : 0
MOD