Main Menu
User Menu

578 . samostatná armádní spojovací letka [1943-1945]

578th Detached Army Liaison Aviation Squadron

578. samostatná armádna spojovacia letka

578-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи (578 оааэс)

     
Název:
Name:
578 . samostatná armádní spojovací letka
Originální název:
Original Name:
578-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.04.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Samostatná armádna spojovacia letka 64. armády
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.04.1943-30.04.1943 64. armáda
30.04.1943-DD.MM.RRRR 7. gardová armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Šelestov, (Kapitan / Kапитан)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Gusev, Michail Gavrilovič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 27.04.1943 do 11.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
URL : https://www.valka.cz/578-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-1945-t201478#575882Verze : 1
MOD
V návrhu na udelenie vyznamenania z 25.06.1944 je uvedené, že kapitán Gusev je veliteľom 578. letky od 25. marca 1943, avšak na inom návrhu na jeho vyznamenanie (zo dňa 26.06.1943) je podpísaný ako veliteľ kapitán Šelestov a Gusev sám je označený ako zástupca veliteľa 578. letky.


Nepresný bude, podľa môjho názoru, návrh z 25.06.1944. Dňa 25. marca 1943 totiž 578. letka ešte oficiálne neexistovala, keďže premenovaná zo spojovacej letky 64. armády bola až 27.04.1943. Taktiež je zrejmé, že návrh na vyznamenanie podpisoval 26.06.1943 kapitán Šelestov ako veliteľ 578. letky.


http://podvignaroda.ru/?#id=1266163404

578 . samostatná armádní spojovací letka [1943-1945]   - návrh na udelenie vyznamenania z 25.06.1944

návrh na udelenie vyznamenania z 25.06.1944
578 . samostatná armádní spojovací letka [1943-1945]   - návrh na udelenie vyznamenania z 26.06.1943

návrh na udelenie vyznamenania z 26.06.1943
URL : https://www.valka.cz/578-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-1945-t201478#575966Verze : 2
MOD