Main Menu
User Menu

375. smíšený letecký pluk [19RR-1943]

375th Mixed Aviation Regiment

375. zmiešaný letecký pluk

375-й смешанный авиационный полк (375 сап)

     
Název:
Name:
375. smíšený letecký pluk
Originální název:
Original Name:
375-й смешанный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.03.1943
Nástupce:
Successor:
Samostatná armádna spojovacia letka 38. armády
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1942-DD.MM.RRRR 38. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
09.10.1942-13.11.1942 Košelev, Michail Arsentievič (Kapitan / Kапитан)
13.11.1942-21.02.1943 Košelev, Michail Arsentievič (Major / Mайор)
DD.02.1943-15.03.1943 Šakarjan, Vagan Bjuzantovič (Kapitan / Kапитан)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 09.10.1942 do 15.03.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://stsokol.ru/bs/42.html
URL : https://www.valka.cz/375-smiseny-letecky-pluk-19RR-1943-t201427#610362Verze : 0
MOD
Nagradnyj list datovaný dňa 13.03.1943 - podpísaný veliteľ kapitan V. Šakarjan.

pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/375-smiseny-letecky-pluk-19RR-1943-t201427#612403Verze : 1
MOD