Main Menu
User Menu

Samostatná armádní spojovací letka 38. armády [1943-1943]

Detached Army Liaison Aviation Squadron of the 38th Army

Samostatná armádna spojovacia letka 38. armády

Отдельная армейская авиационная эскадрилья связи 38 Армии (оааэс 38 А)

     
Název:
Name:
Samostatná armádní spojovací letka 38. armády
Originální název:
Original Name:
Отдельная армейская авиационная эскадрилья связи 38 Армии
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
375. zmiešaný letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
30.04.1943
Nástupce:
Successor:
447. samostatná armádna spojovacia letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.03.1943-30.04.1943 38. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
15.03.1943-DD.MM.RRRR Šakarjan, Vagan Bjuzantovič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
pamyat-naroda.ru
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-armadni-spojovaci-letka-38-armady-1943-1943-t201425#575741Verze : 0
MOD