Main Menu
User Menu

15. gardová samostatná spojovací letka [1944-RRRR]

15th Guards Detached Liaison Aviation Squadron

15. gardová samostatná spojovacia letka

15-я гвардейская отдельная авиационная эскадрилья связи (15 гоаэс/гв. оаэс)

     
Název:
Name:
15. gardová samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
15-я отдельная гвардейская Демблинская ордена Александра Невского авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1944
Předchůdce:
Predecessor:
591. samostatná spojovacia letka
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
278. gardový samostatný letecký spojovací pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1944-09.05.1945 2. gardová tanková armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
01.12.1944-DD.MM.1945 Chomič, Vladimír Alexandrovič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 01.12.1944 do 09.05.1945
- letka niesla čestný názov Demblinská
- letke bol udelený Rad Alexandra Nevského
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
časopis Mir Aviaciji (МИР АВИАЦИИ), č. 3, roč. 2003
URL CZ: https://www.valka.cz/15-gardova-samostatna-spojovaci-letka-1944-RRRR-t201369#575627Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/15th-Guards-Detached-Liaison-Aviation-Squadron-t201369#575627Version : 0
MOD
Mám k dispozícii zatiaľ len jeden dokument nasvedčujúci predpokladu, že po skončení vojny bol z 15. gardovej samostatnej spojovacej letky vytvorený 278. gardový samostatný letecký spojovací pluk. Ide o rozhodnutie veliteľa 278. gardového Demblinského samostatného spojovacieho pluku vyznamenaného Radom Alexandra Nevského o udelení vyznamenaní príslušníkom pluku. Predpokladu, že ide o nasledovníka 15. gardovej letky nasvedčuje skutočnosť, že 278. spojovací pluk mal v názve rovnaký čestný názov a vyznamenanie, aké mala aj 15. gardová letka, ako i použitie odtlačku pôvodnej pečiatky 15. gardovej samostatnej spojovacej letky na nižšie uvedenom dokumente.


podvignaroda.mil.ru

URL CZ: https://www.valka.cz/15-gardova-samostatna-spojovaci-letka-1944-RRRR-t201369#575630Verze : 7
URL EN: https://www.armedconflicts.com/15th-Guards-Detached-Liaison-Aviation-Squadron-t201369#575630Version : 0
MOD