Main Menu
User Menu

556. samostatná armádní spojovací letka [1943-1945]

556th Detached Army Liaison Aviation Squadron

556. samostatná armádna spojovacia letka

556-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи (556 оааэс)

     
Název:
Name:
556. samostatná armádní spojovací letka
Originální název:
Original Name:
556-я отдельная армейская Черкасская ордена Богдана Хмельницкого авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
letka 662. zmiešaného leteckého pluku
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1945
Nástupce:
Successor:
zrušená
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.03.1943-DD.MM.RRRR Vzdušné sily 52. armády
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
26.03.1943-DD.MM.1945 Pozdnjakov, Vasilij Trofimovič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
26.03.1943-DD.11.1945 Polikarpov Po-2
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
01.03.1943 - 08.05.1943 (od 01.03. do 26.03.1943 bol súčasťou 662. zmiešaného leteckého pluku)
25.08.1943 - 05.09.1944
30.10.1944 - 11.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae556.php
URL : https://www.valka.cz/556-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-1945-t201154#575153Verze : 2
MOD
Príslušníci 566. samostatnej armádnej spojovacej letky na neznámom letisku, v pozadí Polikarpov Po-2. Na fotografii trojice dôstojníkov vľavo (nezaostrený s lodičkou na hlave) je veliteľ letky kapitán Vasilij Trofimovič Pozdnjakov.


https://waralbum.ru/178842/

URL : https://www.valka.cz/556-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-1945-t201154#575214Verze : 1
MOD