Main Menu
User Menu

555. samostatná armádní spojovací letka [1943-RRRR]

555th Detached Army Liaison Aviation Squadron

555. samostatná armádna spojovacia letka

555-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи (555 оааэс)

     
Název:
Name:
555. samostatná armádní spojovací letka
Originální název:
Original Name:
555-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
935. zmiešaný letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
12.03.1943-DD.MM.1945 8. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.07.1943-DD.12.1943 Boľšaja Gorgala /
DD.12.1943-DD.MM.RRRR Veľký Novgorod /

Velitel:
Commander:
12.03.1943-DD.MM.RRRR Stefanov, Alexandr Afanasjevič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Polikarpov Po-2
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 12.03.1943 do 09.05.1945

- poradové číslo 555 bolo letke pridelené 26.03.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae555.php
www.moypolk.ru
https://avia.lib.ru/bibl/1036/26.html
URL : https://www.valka.cz/555-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-RRRR-t201113#575046Verze : 1
MOD
V prílohe je návrh veliteľa spojovacích vojsk 8. armády plukovníka A. Muževa z 29.09.1944 na udelenie čestného titulu "Tallinská" pre 555. samostatnú armádnu spojovaciu letku. V návrhu je vysoko hodnotený prínos jednotky pri oslobodzovaní Estónskej sovietskej socialistickej republiky a najmä jej hlavného mesta Tallin od nemeckých okupantov. Nie sú mi známe žiadne dokumenty, ktoré by dosvedčovali, že návrhu bolo vyhovené.


pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/555-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-RRRR-t201113#575051Verze : 1
MOD