Main Menu
User Menu

553. samostatná armádní spojovací letka [1943-1945]

553rd Detached Army Liaison Aviation Squadron

553. samostatná armádna spojovacia letka

553-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи (553 оааэс)

     
Název:
Name:
553. samostatná armádní spojovací letka
Originální název:
Original Name:
553-я отдельная армейская Гданьская ордена Красной Звезды авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Samostatná armádna spojovacia letka 2. údernej armády
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.03.1943-DD.00.1945 2. úderná armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
26.03.1943-DD.MM.RRRR Gudymov, Andrej Semjonovič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
26.03.1943-DD.MM.RRRR Polikarpov Po-2
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
26.03.1943 - 30.09.1944
16.10.1944 - 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae553.php
URL : https://www.valka.cz/553-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-1945-t201024#574898Verze : 1
MOD
V prílohách sú archívne dokumenty, obsahujúce popis činnosti 533. samostatnej armádnej spojovacej letky počas Veľkej vlasteneckej vojny. Tento popis bol vypracovaný veliteľom letky majorom Gudymovom dňa 20.06.1945 na žiadosť štábu 2. údernej armády .

Niekoľko informácií z obsahu:

- náčelníkom štábu 533. samostatnej armádnej spojovacej letky bol gvardii major Michail Ivanovič Poljakov, zástupcom veliteľa kapitan Anatolij Jefimovič Nikitin,
- dňom vzniku jednotky, v tom čase označenej len ako Samostatná armádna spojovacia letka 2. údernej armády, bol 5. marec 1943, pričom jednotka bola sformovaná v dedine Ryndela, Volchovského rajónu, Leningradskej oblasti z príslušníkov zrušeného 696. zmiešaného leteckého pluku,
- k 10.06.1945 mala jednotka v stave 26 dôstojníkov, 28 poddôstojníkov a 15 vojakov.

https://pamyat-naroda.ru/

URL : https://www.valka.cz/553-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-1945-t201024#575009Verze : 8
MOD