Main Menu
User Menu

Samostatná armádní spojovací letka 2. úderné armády [1943-1943]

Detached Army Liaison Aviation Squadron of the 2nd Shock Army

Samostatná armádna spojovacia letka 2. údernej armády

Отдельная армейская авиационная эскадрилья связи 2 Ударной Армии (оааэс 2 УА)

     
Název:
Name:
Samostatná armádní spojovací letka 2. úderné armády
Originální název:
Original Name:
Отдельная армейская авиационная эскадрилья связи 2 Ударной Армии
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
696. zmiešaný letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
26.03.1943
Nástupce:
Successor:
553. samostatná armádna spojovacia letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.03.1943-26.03.1943 2. úderná armáda
Dislokace:
Deployed:
05.03.1943-DD.MM.RRRR Ryndela /

Velitel:
Commander:
09.03.1943-26.03.1943 Gudymov, Andrej Semjonovič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
05.03.1943-26.03.1943 Polikarpov Po-2
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae553.php
https://pamyat-naroda.ru/
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-armadni-spojovaci-letka-2-uderne-armady-1943-1943-t201023#574897Verze : 2
MOD