Main Menu
User Menu

MP 3008 (Gerät Neumünster)

MP 3008 (Gerät Neumünster)

MP 3008 (Gerät Neumünster)

     
Název:
Name:
MP 3008 (Gerät Neumünster)
Originální název:
Original Name:
MP 3008 (Gerät Neumünster)
Kategorie:
Category:
samopal
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mauser- Werke GmbH, Obendorf /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Walter Steiner, Suhl /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Elektropraga, Rýnovice nad Nisou /
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
2,95 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9 mm Luger (9x19 mm)
Délka:
Length:
800 / 490 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
199 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
32
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
450 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
365 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Strelecký magazín 6/98

MP 3008  (Gerät Neumünster) - Druhé provedení- dřevěná pažba.

Druhé provedení- dřevěná pažba.
URL : https://www.valka.cz/MP-3008-Geraet-Neumuenster-t20073#405375Verze : 0
MOD
Osud tejto zbrane je viac než len úzko spojený s anglickým samopalom Sten. Už čoskoro po zahájení jeho výroby sa dostali množstvá exemplárov do rúk Nemcom. Boli ukoristené z dodávok francúzskemu odboju a neskôr po pokuse vylodenia u Dieppe. Keď sa Steny dostali do rúk nemeckým armádnym odborníkom, boli jeho primitívnym vzhľadom doslova šokovaní a ich záver zo skúšok bol jednoznačne záporný. Napriek tomu boli v roku 1943 na žiadosť šéfa bezpečnostnej polície a SD zavedené ukoristené exempláre do výzbroje v bezpečnostných jednotkách na okupovaných územiach k protipartizánskym jednotkám (Grécko, Francúzsko, východné Prusko, Balkán...). Prvú várku tvorilo 3010 kusov týchto zbraní.
Sten Mk. I niesol označenie MPi 748 (e) a Sten Mk II bol označovaný ako MPi 749 (e).
Koncom roka 1944 vznikla akútna potreba jednoduchých ručných zbraní pre novozakladajúce jednotky Volkssturmu. Pozornosť sa obrátila i k tejto jednoduchej konštrukcii. Keďže boli slabiny anglických Stenov známe, prikročilo sa k niektorým vylepšeniam a úpravám. Úpravy dostala na starosť firma Mauser (konštruktér Vorgrimler).


Úpravy:
- zjednodušenie objímky a zmena uchytenia objímky hlavne, ktorú pribodovali k puzdru záveru
- zjednodušenie úchytu zásobníka - vyrobeného z jedného dielu
- zásobník je nasmerovaný vertikálne (u Stena horizontálne)
- zásobník je z MP 40
- puzdro záveru - použitie lacnejšej švovej trubky (u Stena bezšvová trubka)
- hlaveň je napevno zalisovaná do objímky (u Stena fixovaná prevlečnou maticou - veľká vôľa)
- pevná muška (u Stena bola muška v rybinovitej drážke - veľká vôľa-stranový posun)
- spúšťové ústrojenstvo a záver bol zachovaný pôvodný, až na zápalník, ktorý tvoril jednu súčasť so záverom (u Stena tvoril samostatnú súčiastku)
- vo zväčšenej miere sa použilo bodové strojové zváranie (u Stena ručné) a lisovanie kovových súčiastok z plechu, čoho výsledkom bolo skrátenie času výroby zbrane na 60 minút a následne i konečnej ceny zbrane
Firma Mauser vyrobila zhruba 160 kusov zbrane a tie sa stali technologickými vzorkami pre sériovú výrobu, ktorá bola zadaná množstvu malých, navzájom kooperujúcich firiem. Tým sa ušetrili kapacity veľkých zbrojoviek na výrobu zložitejších zbraní.
Zbraň dostala zbraňové číslo 1-3-3008, no častejšie je známa pod názvami ako je Neuminster a pod. Pre všetky verzie však platí toto označenie. Existovali 4 verzie tejto zbrane.


Verzia č. 1
- rámová opierka
- štandardné znaky tejto konštrukcie
- naťahovacia páka záveru vrátane výrezu plniaceho funkciu poistky je vpravo
- objímka hlavne je v puzdre záveru bodovo zavarená
- hlaveň má 8 pravotočivých drážok (ojedinele sa nájdu exempláre so 6 drážkami)
- najpočetnejšia verzia
- väčšinou tieto zbrane niesú značené,ojedinele sa dajú nájsť označenia výrobcov rne,tvw a nea (Walther Steiner-Suhl). Pretože sa dochovali označenia len po označenie ozz,rne a tvw sa nedá spoľahlivo určiť. Kód rne možno patrí firme Elektropraga Rýnovice (i rnd ???). Firma tieto zbrane produkovala, no po vojne zaistené zbrane neniesli žiadne označenie.


Verzia č. 2
- drevená pažba
- objímka hlavne je do puzdra záveru nalisovaná
- naťahovacia páka záveru vrátane výrezu plniaceho funkciu poistky je vľavo
- zvary a spracovanie sú v dobrej kvalite


Verzia č. 3
- trubková ramenná opierka bez otvoru v doske operu ruky
- objímka hlavne je v puzdre záveru bodovo zavarená
- naťahovacia páka záveru vrátane výrezu plniaceho funkciu poistky je opäť vpravo
- zvary a vzhľad je hrubo spracovaný


Verzia č. 4
- prototyp firmy Blohm & Voss
- trubková opierka s drevenou rukojeťou v prednej časti
- napínacia páka je vpravo-bez výrezu umožňujúceho zaistiť záver v prednej polohe (poistka)
- spúšťové ústrojenstvo umožňuje len streľbu dávkou a jeho boky majú svoj vlastný, špecifický tvar
- zásobníková šachta je zhodná so Stenom - uspôsobená na zásobník z MP 40
- spracovanie je čisté a kvalitné


Presný počet vyrobených MP 3008 nieje známy. Plánovaná výroba bola 50 000 ks/mesiac, no v skutočnosti ich bolo vyrobených len zopár tisíc kusov. Zbrane ukoristené v Rýnoviciach sa dostali do núdzovej výzbroje povojnovej československej armády.
Na samopale MP 3008 bol testovaný upravený granátomet z pušky K 98k. Skúšky prebiehali od 11.1.1945 na strelnici v Kummersdorfe. Používal sa kumulatívna a trieštivá munícia. Vzhľadom na konštrukciu zbrane boli výsledky strelieb dosť neuspokojivé a to viedlo k zastaveniu skúšok.


Celková dĺžka: 800 mm
Dĺžka so zloženou ramennou opierkou: 490 mm
Dĺžka hlavne: 199 mm
Kaliber: 9 mm Parabelum
Kapacita zásobnka: 32 nábojov (MP 40)
Hmotnosť s prázdnym zásobníkom: 2,95 kg


Strelecký magazín 6/98

MP 3008  (Gerät Neumünster) - Verzia č.1

Verzia č.1
URL : https://www.valka.cz/MP-3008-Geraet-Neumuenster-t20073#75387Verze : 3
MOD
Strelecký magazín 6/98

MP 3008  (Gerät Neumünster) - Verzia B&V

Verzia B&V
URL : https://www.valka.cz/MP-3008-Geraet-Neumuenster-t20073#119419Verze : 1
MOD
Samopal MP 3008 bol vo výzbroji aj prísušníkov ZNB (Zbor národnej bezpečnosti).
MP 3008  (Gerät Neumünster) - Strážmajster SNB so samopalom MP 3008.

Strážmajster SNB so samopalom MP 3008.
URL : https://www.valka.cz/MP-3008-Geraet-Neumuenster-t20073#259887Verze : 2
Jedna fotka v trochu lepším rozlišení.

vlastní foto

URL : https://www.valka.cz/MP-3008-Geraet-Neumuenster-t20073#314086Verze : 1
VHU Praha, 8.5.2010

vlastní foto

URL : https://www.valka.cz/MP-3008-Geraet-Neumuenster-t20073#358831Verze : 1
MOD