Main Menu
User Menu

13. samostatná stíhací letka [192R-1933]

13th Detached Fighter Aviation Flight

13. samostatná stíhacia letka

13-я отдельная истребительная эскадрилья

     
Název:
Name:
13. samostatná stíhací letka
Originální název:
Original Name:
13-й отдельная истребительная эскадрилья
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1933
Nástupce:
Successor:
108. stíhací letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-01.01.1933 15. letecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-01.01.1933 Brjansk

Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Andersson, L.: Soviet Aircraft and Avion 1917-1941. London 1994.
URL : https://www.valka.cz/13-samostatna-stihaci-letka-192R-1933-t200664#574328Verze : 2
MOD