Main Menu
User Menu

Násir, Gamál Abd al-

Gamal Abdel Nasser / جمال عبد الناصر حسين

Gamál Abd al-Násir - prezident


(1918 - 1970)Narodil se 15. ledna 1918 v Alexandrii jako syn poštovního úředníka. Zúčastnil se války v roce 1948 proti Izraeli a byl zajat. V roce 1952 vedl převrat proti králi, kterého svrhl. V roce 1954 zatkl vůdce země, generála Muhammada Naguiba a 25. února se stal premiérem, za dva roky později byl zvolen jako 1. egypstký prezident - byl také jediným kandidátem.

Stal se exponentem Hnutí nezúčastněných a usiloval neúspěšně o připojení Súdánu k Egyptu. V roce 1956 znárodnil Suezský kanál, což vyvolalo nelibost britské a francouzské vlády - hlavních akcionářů Společnosti suezského průplavu, a vedlo nakonec k válce s Izraelem. Za tzv. suezské krize byl průplav, přes protesty Valného shromáždění OSN a ostrý nesouhlas USA, obsazen britsko-francouzskými parašutisty. Sinajský poloostrov byl současně okupován izraelskou armádou. Teprve na nátlak Chruščeva stáhli Britové a Francouzi své jednotky. Poté se Násir orientoval na spolupráci s východním blokem a prosazoval ideje tzv. arabského socialismu.
Sovětská vláda mu v roce 1964 dokonce udělila Zlatou hvězdu Hrdiny SSSR.


V roce 1958 spojil Sýrii a Egypt ve SAR, ta byla zrušena v roce 1961. V roce 1967 vedl 6ti denní válku s Izraelem a v letech 1969-1970 opotřebovací válku. Nedlouho na to 28. záři 1970 zemřel na mrtvici. K jeho nesporným úspěchům patří určitě Asuánská přehrada, kvůli které musely být přestěhovány mnohé památky UNESCO.

zdroj:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamal_Abdel_Nasser
URL : https://www.valka.cz/Nasir-Gamal-Abd-al-t20050#75309Verze : 1