Main Menu
User Menu

Beaufort

Beaufort, South Carolina

     
Název:
Name:
Beaufort
Originální název:
Original Name:
Beaufort
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Beaufort
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
32°25'55.00"N 80°41'22.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
27.08.1782-DD.08.1782
1. prapor 64. pěšího pluku
1st Battalion of 64th Regiment of Foot
14.08.1943-27.09.1943
Bombardovací peruť 147
Bombing Squadron 147
16.09.1943-06.10.1943
Bombardovací peruť 149
Bombing Squadron 149
17.12.1943-03.08.1944
Bombardovací peruť 149
Bombing Squadron 149
07.07.1944-01.10.1944
Bombardovací peruť 141
Bombing Squadron 141
01.10.1944-16.06.1945
Hlídková bombardovací peruť 141
Patrol Bombing Squadron 141
DD.MM.1999-DD.MM.2011
Úderná stíhací peruť 86
Strike Fighter Squadron 86
DD.03.2000-30.09.2005
Úderná stíhací peruť 82
Strike Fighter Squadron 82
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Letecká skupina námořní pěchoty 31
Marine Aircraft Group 31
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Peruť letecké logistiky námořní pěchoty 31
Marine Aviation Logistics Squadron 31
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Peruť zabezpečení křídla námořní pěchoty 273
Marine Wing Support Squadron 273
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Stíhací útočná peruť námořní pěchoty 122
Marine Fighter Attack Squadron 122
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Stíhací útočná peruť námořní pěchoty pro každé počasí 224
Marine All Weather Fighter Attack Squadron 224
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Stíhací útočná peruť námořní pěchoty pro každé počasí 533
Marine All Weather Fighter Attack Squadron 533
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Stíhací útočná výcviková peruť námořní pěchoty 501
Marine Fighter Attack Training Squadron 501
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelství a velitelská peruť Letecké stanice námořní pěchoty Beaufort
Headquarters and Headquarters Squadron, Marine Corps Air Station Beaufort
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Beaufort-t200457#573893Verze : 0
MOD