Main Menu
User Menu

877. samostatný smíšený letecký pluk [1942-1943]

877th Detached Mixed Aviation Regiment

877. samostatný zmiešaný letecký pluk

877-й отдельный смешанный авиационный полк (877 осап)

     
Název:
Name:
877. samostatný smíšený letecký pluk
Originální název:
Original Name:
877-й отдельный смешанный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.05.1942
Předchůdce:
Predecessor:
636. ľahký bombardovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
06.03.1943
Nástupce:
Successor:
Samostatná armádna spojovacia letka 13. armády
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.05.1942-06.03.1943 13. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
13.05.1942-DD.MM.1943 Kosevič, Nikolaj Martynovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 10.05.1942 do 06.03.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://proza.ru/2016/09/07/1360
URL : https://www.valka.cz/877-samostatny-smiseny-letecky-pluk-1942-1943-t200417#611037Verze : 0
MOD