Main Menu
User Menu
Reklama

Karel IV.

Charles IV / Karel IV.

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Karel IV.
Jméno v originále:
Original Name:
Karel IV.
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
císař
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.05.1316 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.11.1378 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
císař Svaté říše římské
král český
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
založil univerzitu v Praze
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Karel-IV-t20041#75230Verze : 1
Karel IV. se narodil v Praze ve Starém městě 14. května 1316 jako prvorozený syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Původně se jmenoval Václav, ale po biřmování ve Francii roku 1323 přijal jméno Karel po svém kmotru Karlovi IV. Sličném. Ve Francii se mu také dostává vzdělání a výchovy a žení se s Blankou z Valois. Jeho učitelem byl papež Kliment VI. se kterým měl přátelský vztah. Karel IV. měl hlavu na jazyky. Tudíž není neobvyklé, že uměl německy, francouzsky, latinsky a italsky. V letech 1331 až 1333 v severní Itálii prosazoval zájmy svého otce a i když se mu to moc nedařilo, byl Janem Lucemburským v roce 1334 jmenován do funkce markraběte moravského. Do Čech přijel 30.října 1333. Neuměl česky a z královského majetku, který se měl stát po jeho návratu z Itálie jeho, zbyly jen trosky. Rychle se však naučil česky a získal si na svou stranu českou šlechtu. Často však Čechy opouštěl, z obavy jeho otce, že ho Karel s pomocí české šlechty svrhne. V červnu 1341 je na zasedání zemského sněmu oficiálně prohlášen za nástupce Jana Lucemburského.


Díky přízni papeže Klimenta VI. se Karlovi podařilo roku 1344 povýšit Pražské biskupství na arcibiskupství a založit nové biskupství v Litomyšli. Prvním arcibiskupem v Praze se stává Arnošt z Pardubic. S pomocí Avignonského papežství je Karel IV. v červenci 1346 na rýnském ostrově Königstuhl u městečka Rhens korunován římským panovníkem, ale až po smrti Ludvíka Bavora na infarkt při lovu na medvědy v roce 1347 byl uznán celou říší. Následně byl korunován také v Cáchách. Během toho se v roce 1346, po bitvě u Kresčaku, kde padl jeho otec Jan Lucemburský, stal králem českým.


Karel IV. na každém kroku zdůrazňoval svůj přemyslovský původ po matce a také osobu svatého Václava. Byl to on kdo dal českým zemím název země Koruny české. Na pražském hradě nechal postavit nový palác, který přejmenoval na Hrad svatého Václava. Roku 1348 dal postavit v pražské Nové město, Karlův most, který nahradil starý Juditin, a také založil vysoké učení, což byla první univerzita ve střední Evropě. Tím poukázal na fakt, že Praha je centrem českých zemí a také sídlem panovníka. V budovatelské snaze stavěl také hrady. Nejvýznamnější je však Karlštejn, na kterém nechal uložit korunovační klenoty. V dubnu 1355 byl Karel IV. korunován římským císařem, což bylo jeho dlouhodobým cílem.


V roce 1356 vydal nový říšský zákon, který se stává prakticky novou ustavou Svaté říše římské. Jedním z nejdůležitějších bodů byla nová volba římského krále a zavedení hlasování (dříve názorová shoda). Zlatá bula platila až do roku 1806. Své chyby a poučení sepsal ve své autobiografii Vita Caroli, neboli život Karlův.


Karel IV. poté co mu zemřela jeho první manželka se oženil ještě třikrát. Jeho manželkami se staly Anna Falcká, Anna Svidnická, Alžběta Pomořanská. Tyto sňatky byly především politicky motivované. Karel byl vynikající diplomat a i když se boji vyhýbal, tak v roce 1371 neměl jinou možnost. Braniborský markrabí Oto Braniborský se spolu s polským králem Kazimírem a uherským králem Ludvíkem I. dostal s Karlem do sporu a ten jej roku 1373 donutil kapitulovat a vzdát se nároků na Braniborsko, které se tím staly součástí českých zemí. To však platilo jen do roku 1415, kdy jej získali Holernzollernové.


Na závěr svého života odcestoval se svým synem Václavem do Francie kde se sešel s Karlem V. a diskutoval s ním o rozdělení vlivu v Evropě. Zikmund měl usednout na polský trůn, ale to se nakonec nestalo a v roce 1387 dosedl na trůn uherský. Karel IV. král český a císař římský zemřel 29. listopadu 1378 na zápal plic.
URL : https://www.valka.cz/Karel-IV-t20041#82858Verze : 1
Obraz "otce vlasti" od Jana Očka z Vlašimi, 1370
URL : https://www.valka.cz/Karel-IV-t20041#84454Verze : 0
Kliment VI. byl učitelem Karla IV. předtím, než se stal papežem. Karel byl v severní Itálii celkem úspěšný, ovšem celkově byla situace proti němu a s prostředky, které měl, se nemohl udržet. Do Čech byl povolán skupinou šlechty, která se už nemohla dívat na pokračující rozpad řádu v králově nepřítomnosti. Karel souhlasil, Jan se o jeho příjezdu do Čech dozvěděl až dodatečně a dodatečně mu také poskytl titul markraběte, aby synovi zajistil nějakou autoritu. Korunovaci na římského krále, přesněji vlastně protikrále, mu umožnily hlasy lucemburských příbuzných, tedy dvou porýnských biskupů a otce. Vzápětí se otec i syn účastní známé bitvy u Kresčaku, kde Jan umírá a Karel se podle různých zvěstí choval jako pravý rytíř, odmítaje otce před poslední stečí opustit. Byl však poslán pryč. Podle jiné verze měl ovšem sám uprchnout už před tím. Vita Caroli pak popisuje právě toto období, končí Karlovým nástupem na český trůn. Univerzita pak byla asi deset let jedinou i pro německé země.
URL : https://www.valka.cz/Karel-IV-t20041#84459Verze : 0
MOD

Citace - valeccom :

ale po biřmování ve Francii roku 1323 přijal jméno Karel po svém kmotru Karlovi IV. Sličném.Pořád jsem přemejšlel co mi na tom nesedí a ono tam chybí slovíčko biřmovacím tedy správně by to mělo být : ale po biřmování ve Francii roku 1323 přijal jméno Karel po svém biřmovacím kmotru Karlovi IV. Sličném.
URL : https://www.valka.cz/Karel-IV-t20041#126844Verze : 0
Diskuse
Vážení,
malá poznámka k výše uvedeným textům. Správné označení ve výčtu českých králů by mělo znít: Karel I. Termín Karel čtvrtý se vztahuje pouze k jeho funkci císaře Svaté říše římské.
URL : https://www.valka.cz/Karel-IV-t20041#543270Verze : 2
MOD