Main Menu
User Menu

Kaganovič, Lazar Mojsejevič

Kaganovich, Lazar Moiseyevich

Лазарь Моисеевич Каганович

Lazar Mojsejevič Kaganovič

1893-1991

(založeno během linkování)

- bolševik
- činný hlavně v oblasti hospodářské politiky
URL : https://www.valka.cz/Kaganovic-Lazar-Mojsejevic-t20031#75106Verze : 2
MOD
Člen politbyra

Generální tajemník Ukrajinské komunistické strany
1925 - 1929

1.tajemník UV Ukrajinské KSS.
3.března 1947 - 26.prosince 1947

Lidový komisař železnic
25.unora 1935 - 25.března 1942

Lidový komisař dopravy
26.unora 1943 - 20.prosince 1944

Lidový komisař ropné prumyslu /Lidový komisař paliv /
1939 - 1940

Lidový komisař těžkého prumyslu
22.08.1937 - 25.03.1939

Místopřeseda Rady lidových komisařů /Místopřeseda Rady ministrů
1938 - 1957

Ministr stavebních hmot
1946 - 1957

https://www.knowbysight.info
URL : https://www.valka.cz/Kaganovic-Lazar-Mojsejevic-t20031#363573Verze : 2
22.listopadu 1893 - 25.července 1991
Narodil se na Ukrajině ve vesnici Kabany.Otec se živil tím že odváděl dobytek na jatka.Byl vyučen ševcem.


1911 - připojil se k SDDSR.


1915 - vedoucí stranické organizace v místní továrně na obuv.Zatčem a poslán zpět do Kaban.


1917 - vedoucí stranické organizace v Saratovské posádce.
Během říjnové revoluce vedl vzpouru v Homelu.


1918 - vstupuje do řad Rudé armády.
Rovněž přeseda stranické organizace Nižněnovgorodské oblasti.


1919 - 1920 - přeseda stranické organizace v Voroněži.


1922 - Vůdce bolševiků v Turkemistánu a jejich tažení proti muslimským rebelům /bašmakům/.


Rovněž zástal funkci komisaře organizačního oddělení bolševické strany apod.


Brzy na to nabrala jeho kariéra rychlé stoupání.Pomocí V.V.Kujbyševa se stal nejprve vedoucí organizačního oddělení a pak zásobovacího oddělení Moskevské stranické organizace.Díky se dostal do kontatku s nejvyšším bolševiky.


Díky spolupríci se Stalinem postupně obsazuje nevyšší místa centrálního aparátu strany.Projevuje naprostou oddanost Stalinovy koncepci boje proti "trockistům a pravé opozici ".


1925 - Generální tajemník Komunistické strany Ukrajiny.Hlavní tvurce hospodářské politiky na Ukrajině /výstavba Elektrány na Dněpru apod./
Veškeré neuspěchy zdůvodnoval odporem kulakům a nacionalistickými uchylkami mistních komunistů.Na jeho příkaz provedena velká čistka udajných "nacionalistů".


1926 - kandidát Polibyra.


1930 - člen Polibyra.Tajemník Organizačního byra./Pouze Stalin měl zastával funcke v Polibyru i v Organizančím byru./


Rovněž byl přesedou mnoha státní i stranických organizací.


Stál ve čele komise pro koletkivizaci.Jeden z hlavních organizátorů masové koletkivizace.Podílele na vytvoření táborů GULAG a dohlížel na projetky ,které vedla tehdejší OGPU.


Měl mnoho spolupracovníků v apárátu státní bezpečnosti a mezi jeho nejbližší spolupracovníky patřili hlavní Stalinovi kati Jagoda a Ježov.Zvláště s druhému jmenovýnu zajistil karierní postup.


1931 - 1934 - První tajemník Moskevské stranické organizace.


Z této pozice se podílel na modernizaci města.Bylo po něm pojmenováno Moskevské metro.Ale bylo také jeho příkaz zbouráno množství historicky cenných staveb/Chrám Krista Spasitele atd./


Měl také plný dohled na výstavbou kánalu Moskva - Vohla.


1933 - 1934 - Byl přesedou Ustřední stranické revizní komise.Pod vedení Stalina se podílel na masivní očistě stranické aparátu.Narozdíl od předcházejí čistky byly oběti pouze ze strany pouze vylučovány.


1934 - 1935 - Přeseda Dopravní komise UV KSSS.


Během Velké čistky na ,které se velkou měrnou podílel.Mnoho listů o rozhodnutí k popravám podepsal a provedl rozsáhlé čistku v komisariátech železnic a těžkého průmyslu.Tak byl Stalin vysílán do různých oblastech /Ivanov,Donbas.../ aby zde vyhledal a zlikvidoval všechny údajné nepřátel.Velký podíl mě i zatčení a popravě svého přítele Jony Jakyra.A mnoha vlivných pracovníky NKVD byl s Kaganovičem v kontaktu.Od Stalina dostal přezdívku Železný Lazar.


Během velké čistky přišel o celou řadu spolupracovníku a přátel.Ztratil vliv na NKVD a jiné mocenské organizace.


Plně však ovládl sovětskou hospodářskou oblast a od té doby už byl Stalinem výhradně "používán " na ekonickou činnost.


1941 - Spáchal sebevraždu jeho bratr Michal Kaganovič aby unikl zatčení.


Během Velké vlastenecké války člen Výboru na obranu SSSR a komisař Kazvaské a Transkavkazské fronty.


Poválečné období jeho vliv postupně upadá i když Stalin stále dbá na to aby byla hospodářská oblast pod jeho dohledem to se týká i poválečného hladomoru na Ukrajině.


Po zbytek Stalinova života nadále řídil ekonomickou činnost SSSR.


Po Stalinově smrti jeho vliv opět zesílil ,protože nový vudcem SSSR nebyl ještě Chruščov ,ale Malekov ,který k němu choval velice pozitivní vztah.


Souhlasil i se zatčení a popravou Beriji.Byt mu pomohl se do nejvyšších postů dostat.Po porážce Stalinské opozice je zbaven všech postů a podroben nemilosrdné kritice.


1961 - vyloučen ze strany.Narozdíl od ostatní členů opozice členství nikdy nezíská zpět i přes četné petice.


Po zbavení funkcí pracoval jako ředil závodu na Urale a zbytek života strávil jak důchodce v luxusní bytě na Frunzecho nábřeží v Moskvě.


Zemřel 25.července 1991.Byl posledním žijícím předrevolučním člem strany.


Ocenění
Hrdina socialistické práce
Leninův řád /4x/
Řád rudého praporu práce


Bibliografie
Pamětní kniha sovětského budovatele
Místní sověty
Budování VKS /b./
Dva roky mezi IX a X sjezdem strany
Stalin a strana
12 let budování sovětského státu a boje oportunismu
Problémy pracujících
Okamžité ůkoly práce strany a organizace stranického aparátu
Rady pro novou etapu vývoje SSSR
Za socialistickou výstavbu Moskvy a ostatních měst SSSR
Pro studium historie bolševické strany
Cíle a záměry kolektivizace
Za očištění strany
Výstavba metra a Moskvy
Problémy stranických a státních orgánů


Bratr Michal Kaganovič.www.krugosvet.ru
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lazar_Kaganovič
URL : https://www.valka.cz/Kaganovic-Lazar-Mojsejevic-t20031#370170Verze : 0