Main Menu
User Menu

915. smíšený letecký pluk [1942-1943]

915th Mixed Aviation Regiment

915. zmiešaný letecký pluk

915-й смешанный авиационный полк (915 сап)

     
Název:
Name:
915. smíšený letecký pluk
Originální název:
Original Name:
915-й смешанный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.11.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
05.03.1943
Nástupce:
Successor:
433. samostatná armádní spojovací letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.11.1942-DD.MM.RRRR 13. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
02.12.1942-09.02.1943 Solovjev, Appolinarij Petrovič (Major / Mайор)
DD.02.1943-05.03.1943 Majboroda, Vasilij Sergejevič1) (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.03.1943-DD.03.1943 Dubovoj, ? (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 25.11.1942 do 05.03.1943

- 03.12.1944 bola do pluku včlenená Samostatná prieskumná letka 23. armády

1) náčelník štábu, dočasne poverený velením
Zdroje:
Sources:
https://allaces.ru/sssr/struct/p/sap915.php
https://podvignaroda.ru/?#id=16071775
URL : https://www.valka.cz/915-smiseny-letecky-pluk-1942-1943-t200300#610233Verze : 1
MOD
V otázke velenia pluku po smrti majora Solovjeva je trochu nejasno. Na návrhoch na vyznamenanie príslušníkov pluku z februára a marca 1943 je podpísaný ako zastupujúci veliteľ náčelník štábu pluku podpolkovnik Majboroda, no na návrhu na vyznamenanie náčelníka štábu Majborodu z marca 1943 je už podpísaný ako veliteľ pluku major Dubovoj.

pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/915-smiseny-letecky-pluk-1942-1943-t200300#662859Verze : 2
MOD