Main Menu
User Menu

Jagoda, Genrich Grigorjevič

Yagoda, Genrikh Grigoryevich

Генрих Григорьевич Ягода

Lidový komisař vnitra, generální komisař státní bezpečnosti Genrich Grigorjevič Jagoda
Народный комиссар внутренних дел, генеральный Комиссар Государственной Безопасности


(1891 - 1938)
lidový komisař vnitra = funkce, obdoba ministra vnitra
generální komisař státní bezpečnosti = název hodnosti, nejvyšší hodnost v orgánech státní bezpečnosti v té době
URL : https://www.valka.cz/Jagoda-Genrich-Grigorjevic-t20022#75095Verze : 0
MOD
Genrich Grigorjevič Jagoda se narodil 7. listopadu 1891 v Rybinsku v početné rodině negramotného řemeslníka. Měl dva bratry (oba byli popraveni za revoluční činnost) a pět sester. Vystudoval večerně gymnázium v Nižným Novgorodu a poté začal pracovat jako pomocný typograf. Již ve svých 17-ti letech se stal středem zájmu policie, když jako člen anarcho-komunistické skupiny (kterou vedl policejní agent-provokatér) připravoval přepadení banky. Byl zatčen a v roce 1911 uvězněn v Simbirsku. O rok později byl však k výročí tří století vlády Romanovců s mnoha jinými amnestován a odjel do Petrohradu. Tam začal pracovat jako statistik v městské správě, úředník v nemocenské pokladně Putilovského závodu a poté redaktori časopisu „Otázky statistiky“. V roce 1914 se oženil se sestřenici J. M. Sverdlova. V témže roce narukoval do armády a poté až do roku 1917 bojoval na frontě, kde byl také raněn.


Po únorové revoluci roku 1917 se G. G. Jagoda vrátil do Petrohradu a stal se členem bolševické frakce v Sovětu dělnických a vojenských zástupců. Založil časopis „Soldatskaja pravda“ a po říjnovém puči se stal redaktorem časopisu „Krestjanskaja bednota“. Zúčastnil se říjnových bojů o Moskvu a poté byl jmenován členem inspekce nově založené Dělnicko-rolnické Rudé armády.


V listopadu 1919 se stal členem vedení VČK (Čeky), kde díky svým organizačním schopnostem, horlivosti a v neposlední řadě příbuzenskému vztahu se Sverdlovem dosáhl vysokého postavení. V červnu 1922 se stal náčelníkem osobního oddělení nyní GPU a v září 1923 druhým náměstkem předsedy OGPU. Zároveň s tím byl jmenován náčelníkem tajného operačního oddělení pro boj s vnitřním nepřítelem. Od října 1929 byl ve funkci prvního náměstka předsedy OGPU V. R. Menžinského a po jeho onemocnění počátkem 30. let byl pověřen faktickým řízením této represívní organizace. Poté, co byla v červenci 1934 OGPU přeměněna na samostatné ministerstvo NKVD (lidový komisariát vnitra), stal se G. G. Jagoda v listopadu 1935, po smrti svého předchůdce ministrem (lidovým komisařem) státní bezpečnosti.


G. G. Jagoda se podílel velkou měrou na likvidaci odpůrců sovětského režimu i osobních Stalinových nepřátel. Byl jedním z hlavních tvůrců systému pracovních táborů GULAG a organizátorem výstavby kanálu Moskva - Volha, postaveného politickými vězni za nelidských podmínek. Po atentátu na S. M. Kirova, jehož přípravu a provedení měl osobně na starosti, zahájil v prosinci 1934 rozsáhlou vlnu represí, kterým padly za oběť statisíce lidí. Přesto tempo, s jakým prováděl likvidaci opozice, se Stalinovi zdálo příliš pomalé. Již v září 1936 sovětský vůdce napsal členům Politbyra ÚV VKS(b) dopis, ve kterém doporučuje nahradit G. G. Jagodu ve funkci lidového komisaře vnitra jeho náměstkem N. I. Ježovem. Ten na březnovém plénu ÚV VKS(b) roku 1937 přednesl zdrcující kritiku práce G. G. Jagody, která předznamenala jeho pád.


28. března 1937 byl G. G. Jagoda zatčen spolu s dalšími 18-ti členy vedení státní bezpečnosti a uvězněn. Celý rok byl proti němu připravován proces, při kterém byl 2. března 1938 obviněn z pravicově-trockistického spiknutí proti Sovětskému svazu. 13. března, poté co se doznal ke všem obviněním, ho soud shledal vinným ve všech bodech obžaloby a odsoudil k trestu smrti. O dva dny později, 15. března 1938, byl spolu s dalšími odsouzenými v Ljubljance v Moskvě zastřelen. Později byla popravena také jeho žena, Ida Leonidovna Avrbach. G. G. Jagoda jako jediný z odsouzených v tomto procesu nikdy nebyl rehabilitován.


zdroj:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Jagoda-Genrich-Grigorjevic-t20022#110477Verze : 2