Main Menu
User Menu

Oceanside

Oceanside, California

     
Název:
Name:
Oceanside
Originální název:
Original Name:
Oceanside
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Kalifornie, okres San Diego
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
33°12'41.99"N 117°19'32.99"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1769
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
The Marine Corps Mechanized Museum
The World War II and Korea LVT Exhibit
The Ranch House Complex
Osobnosti:
Personalities:
Junípero Serra
Andrew Jackson Myers
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
16.09.1943-DD.MM.RRRR
9. pluk námořní pěchoty
9th Marine Regiment
DD.12.1945-13.01.1946
3. pluk námořní pěchoty
3rd Marine Regiment
DD.07.1946-01.10.1949
6. pluk námořní pěchoty
6th Marine Regiment
DD.01.1947-06.03.1947
7. pluk námořní pěchoty
7th Marine Regiment
01.10.1947-01.10.1949
7. pluk námořní pěchoty
7th Marine Regiment
DD.02.1949-01.10.1949
1. pluk námořní pěchoty
1st Marine Regiment
DD.05.1949-DD.MM.RRRR
3. pluk námořní pěchoty
3rd Marine Regiment
04.08.1950-DD.09.1950
1. pluk námořní pěchoty
1st Marine Regiment
10.07.1951-DD.MM.RRRR
1. prapor 3. pluku námořní pěchoty
1st Battalion, 3rd Marine Regiment
17.03.1952-DD.MM.RRRR
9. pluk námořní pěchoty
9th Marine Regiment
DD.04.1955-DD.08.1965
1. pluk námořní pěchoty
1st Marine Regiment
DD.04.1971-DD.MM.RRRR
I. obojživelné uskupení námořní pěchoty
I Marine Amphibious Force
DD.06.1971-DD.08.1990
1. pluk námořní pěchoty
1st Marine Regiment
05.02.1988-DD.MM.RRRR
11. expediční jednotka námořní pěchoty
11th Marine Expeditionary Unit
05.02.1988-DD.MM.RRRR
13. expediční jednotka námořní pěchoty
13th Marine Expeditionary Unit
05.02.1988-DD.MM.RRRR
15. expediční jednotka námořní pěchoty
15th Marine Expeditionary Unit
05.02.1988-DD.MM.RRRR
I. expediční uskupení námořní pěchoty
I Marine Expeditionary Force
DD.04.1991-DD.01.2003
1. pluk námořní pěchoty
1st Marine Regiment
28.10.1995-DD.MM.RRRR
4. lehký obrněný průzkumný prapor
4th Light Armored Reconnaissance Battalion
23.11.1999-DD.MM.RRRR
1. expediční brigáda námořní pěchoty
1st Marine Expeditionary Brigade
01.06.2000-DD.MM.RRRR
1. průzkumný prapor
1st Reconnaissance Battalion
DD.07.2003-DD.MM.RRRR
1. pluk námořní pěchoty
1st Marine Regiment
DD.MM.2005-DD.MM.RRRR
1. zdravotnický prapor
1st Medical Battalion
DD.MM.2005-DD.MM.RRRR
7. prapor ženijní podpory
7th Engineer Support Battalion
DD.MM.2006-19.06.2015
1. prapor zvláštních operací námořní pěchoty
1st Marine Special Operations Battalion
DD.MM.2012-DD.MM.RRRR
1. prapor policejních činností
1st Law Enforcement Battalion
22.02.2013-DD.MM.RRRR
Peruť bezpilotních vzdušných prostředků námořní pěchoty 4
Marine Unmanned Aerial Vehicle Squadron 4
31.03.2014-DD.MM.RRRR
Velitelský pluk 1. skupiny logistiky námořní pěchoty
Headquarters Regiment, 1st Marine Logistics Group
19.06.2015-DD.MM.RRRR
1. nájezdnický prapor námořní pěchoty
1st Marine Raider Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. bojový ženijní prapor
1st Combat Engineer Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. divize námořní pěchoty
1st Marine Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. lehký obrněný průzkumný prapor
1st Light Armored Reconnaissance Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. prapor 1. pluku námořní pěchoty
1st Battalion, 1st Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. prapor 11. pluku námořní pěchoty
1st Battalion, 11th Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. prapor 4. pluku námořní pěchoty
1st Battalion, 4th Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. prapor 5. pluku námořní pěchoty
1st Battalion, 5th Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. prapor transportního zabezpečení
1st Transportation Support Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. prapor údržby
1st Maintenance Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. radiový prapor
1st Radio Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. rota pro koordinaci letecké, námořní a dělostřelecké palebné podpory
1st Air Naval Gunfire Liaison Company
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. skupina civilně-vojenské spolupráce
1st Civil Affairs Group
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. skupina logistiky námořní pěchoty
1st Marine Logistics Group
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. zpravodajský prapor
1st Intelligence Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. zubní prapor
1st Dental Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. zásobovací prapor
1st Supply Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
11. pluk námořní pěchoty
11th Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1394. dopravní brigáda
1394th Transportation Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. prapor 1. pluku námořní pěchoty
2nd Battalion, 1st Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. prapor 11. pluku námořní pěchoty
2nd Battalion, 11th Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. prapor 4. pluku námořní pěchoty
2nd Battalion, 4th Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. prapor 5. pluku námořní pěchoty
2nd Battalion, 5th Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
3. prapor 1. pluku námořní pěchoty
3rd Battalion, 1st Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
3. prapor 5. pluku námořní pěchoty
3rd Battalion, 5th Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
3. prapor protivzdušné obrany proti nízko letícím cílům
3rd Low Altitude Air Defense Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
5. pluk námořní pěchoty
5th Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
5. prapor 11. pluku námořní pěchoty
5th Battalion, 11th Marine Regiment
DD.MM.RRRR-31.12.1945
9. pluk námořní pěchoty
9th Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
9. spojovací prapor
9th Communication Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Lehká útočná vrtulníková peruť námořní pěchoty 169
Marine Light Attack Helicopter Squadron 169
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Lehká útočná vrtulníková peruť námořní pěchoty 267
Marine Light Attack Helicopter Squadron 267
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Lehká útočná vrtulníková peruť námořní pěchoty 369
Marine Light Attack Helicopter Squadron 369
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Lehká útočná vrtulníková peruť námořní pěchoty 469
Marine Light Attack Helicopter Squadron 469
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Lehká útočná vrtulníková výcviková peruť námořní pěchoty 303
Marine Light Attack Helicopter Training Squadron 303
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Letecká skupina námořní pěchoty 39
Marine Aircraft Group 39
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Peruť zabezpečení křídla námořní pěchoty 372
Marine Wing Support Squadron 372
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Pluk bojové logistiky 1
Combat Logistics Regiment 1
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Pluk bojové logistiky 15
Combat Logistics Regiment 15
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Prapor bojové logistiky 1
Combat Logistics Battalion 1
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Prapor bojové logistiky 11
Combat Logistics Battalion 11
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Prapor bojové logistiky 13
Combat Logistics Battalion 13
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Prapor bojové logistiky 15
Combat Logistics Battalion 15
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Prapor bojové logistiky 5
Combat Logistics Battalion 5
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Střední konvertoplánová peruť námořní pěchoty 164
Marine Medium Tiltrotor Squadron 164
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Střední konvertoplánová peruť námořní pěchoty 364
Marine Medium Tiltrotor Squadron 364
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelská skupina I. expedičního uskupení námořní pěchoty
I Marine Expeditionary Force Headquarters Group
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelský prapor 1. divize námořní pěchoty
Headquarters Battalion, 1st Marine Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelství a velitelská peruť Letecké stanice námořní pěchoty Camp Pendleton
Headquarters and Headquarters Squadron, Marine Corps Air Station Camp Pendleton
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Oceanside-t200208#573405Verze : 0
MOD