Main Menu
User Menu

404. samostatná spojovací letka [1942-1943]

404th Detached Liaison Aviation Squadron

404. samostatná spojovacia letka

404-я отдельная авиационная эскадрилья связи (404 оаэс)

     
Název:
Name:
404. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
404-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.11.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.08.1943
Nástupce:
Successor:
2. gardová samostatná spojovacia letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.11.1942-24.08.1943 3. zmiešaný letecký zbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.11.1942-24.08.1943 Postnikov, Ivan Ivanovič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-24.08.1943 Polikarpov U-2
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 19.12.1942 do 24.08.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae404.php
https://podvignaroda.ru/?#id=44131575

URL : https://www.valka.cz/404-samostatna-spojovaci-letka-1942-1943-t200146#573300Verze : 4
MOD
Vzhľadom na malý záujem historikov o tento druh jednotiek (spojovacie letky), neostáva amatérskym bádateľom veľakrát nič iné, než vychádzať z voľne dostupných zdrojov. Medzi tie patrí, okrem iných, aj databáza Podvignaroda.ru. A práve vďaka zdigitalizovaným archivovaným návrhom na udelenie vyznamenaní sa mi podarilo ustáliť veliteľa 404. oaes a skutočnosť, že jednotka bola sformovaná spoločne s jej nadriadeným zborom - 2. gardovým bitevným leteckým zborom, ktorý je nástupcom 3. zmiešaného leteckého zboru, sformovaného 10.11.1942. Uvedený návrh je v prílohe.


https://podvignaroda.ru/?#id=44131575

URL : https://www.valka.cz/404-samostatna-spojovaci-letka-1942-1943-t200146#573301Verze : 1
MOD