Main Menu
User Menu

627. smíšený letecký pluk [1942-1943]

627th Mixed Aviation Regiment

627. zmiešaný letecký pluk

627-й смешанный авиационный полк (627 сап)

     
Název:
Name:
627. smíšený letecký pluk
Originální název:
Original Name:
627-й смешанный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.05.1942
Předchůdce:
Predecessor:
627. stíhací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
27.02.1943
Nástupce:
Successor:
rozformovaný
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 43. armáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 29. armáda
DD.MM.RRRR-27.02.1943 1. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
09.05.1942-DD.07.1942 Vorotnikov, Arkadij Nikiforovič (Major / Mайор)
DD.08.1942-27.02.1943 Vorotnikov, Arkadij Nikiforovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 09.05.1942 do 27.02.1943
Zdroje:
Sources:
Anochin, V.A., Bykov, M.J.: Vsje istrebiteľnyje aviapolki Stalina. Pervaja polnaja encyklopedija. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
Zoznam č. 12
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/iap627.php
ru.wikipedia.org
https://podvig-naroda.ru/?#id=11807050
URL : https://www.valka.cz/627-smiseny-letecky-pluk-1942-1943-t199973#610580Verze : 0
MOD
Referenčný zdroj1) uvádza, že major A.N. Vorotnikov bol veliteľom pluku len do 10.05.1942, teda do preformovania jeho predchodcu (627. stíhací letecký pluk) na zmiešaný letecký pluk. Z nižšie uvedeného návrhu na udelenie vyznamenania je však zrejmé, že minimálne do 23.01.1943 bol veliteľom aj 627. zmiešaného leteckého pluku.

1)Anochin, V.A., Bykov, M.J.: Vsje istrebiteľnyje aviapolki Stalina. Pervaja polnaja encyklopedija.
Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
https://podvig-naroda.ru/?#id=11807050
URL : https://www.valka.cz/627-smiseny-letecky-pluk-1942-1943-t199973#611836Verze : 1
MOD