Main Menu
User Menu

Ludvík IX.

Král Ludvík IX. Svatý- vládl v letech 1226 - 1270
URL : https://www.valka.cz/Ludvik-IX-t19980#74966Verze : 0
MOD
Narodil se 25. dubna 1214 jako syn Ludvíka VIII., po jehož předčasné smrti roku 1226 nastoupil na trůn. V době jeho nezletilosti za něho vládla jeho matka Blanka, která si i později zachovala značný vliv na rozhodování krále.


Ludvík IX., když se po dosažení své plnoletosti ujal vlády, provedl řadu reforem státu. V letech 1254 - 56 rozdělil královskou kurii na královskou radu, parlament a účetní dvůr. Zakázal rozmíšky mezi šlechtou a tzv. boží soudy, naopak posílil královský soud, k němuž od té doby bylo možné odvolání z celého území království. Za jeho vlády prodělávala Francie hospodářský rozkvět, což spolu s efektivním spravováním země učinilo z Ludvíka IX. nejoblíbenějšího krále z dynastie Kapetovců.


Mezi největší úspěchy Ludvíkova panování patří uzavření míru s anglickými Plantagenety. Přesto, že roku 1243 u Charentonu porazil krále Jindřicha III., nároky anglického krále na území ve Francii přetrvávaly. Ludvík IX. hledal smírné řešení a 28. května 1258 podepsal s anglickým králem smlouvu, podle které mu podstoupil Normandii, Maine, Anjou, Touraine a Poitou jako léno a přijal za to od Jindřicha III. vazalskou přísahu i za Akvitánii a Gaskoňsko. Plantagenetové tímto aktem uznali výměnou za územní ústupky svrchovanost francouzského krále nad Akvitánií a Gaskoňskem.


Ludvík IX. byl velmi pobožný a vedl po uzdravení z malárie roku 1248 sedmou křížovou výpravu do Egypta. Tato skončila královým zajetím v roce 1250. O rok později byl ze zajetí vykoupen a vrátil se do Francie, kde znovu sbíral vojsko pro novou výpravu, ale vytáhl na ní teprve o mnoho let později. Směřovala do Tuniska, kde král onemocněl morem a 25. srpna 1270 zemřel. V roce 1297 byl papežem Bonifácem VIII. kanonizován.
URL : https://www.valka.cz/Ludvik-IX-t19980#101380Verze : 0