Main Menu
User Menu

252. samostatný spojovací letecký pluk [1945-1945]

252nd Detached Liaison Aviation Regiment

252-й отдельный авиационный полк связи (252 оапс)

     
Název:
Name:
252. samostatný spojovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
252-й отдельный авиационный полк связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.03.1945
Předchůdce:
Predecessor:
233. samostatná spojovacia letka
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.03.1945-DD.MM.RRRR Neustrojev, Andrej Ivanovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR Polikarpov Po-2
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 09.08.1945 do 03.09.1945 (v bojoch proti Japonsku)
Zdroje:
Sources:
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae233.php
URL : https://www.valka.cz/252-samostatny-spojovaci-letecky-pluk-1945-1945-t199757#572372Verze : 1
MOD