Main Menu
User Menu

233. samostatná spojovací letka [1941-1945]

233rd Detached Liaison Squadron

233. samostatná spojovacia letka

233-я отдельная авиационная эскадрилья связи (233 оаэс)

     
Název:
Name:
233. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
233-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.12.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.03.1945
Nástupce:
Successor:
252. samostatný spojovací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Chimki /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.03.1945 Neustrojev, Andrej Ivanovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://allaces.ru/sssr/struct/e/sae233.php
URL : https://www.valka.cz/233-samostatna-spojovaci-letka-1941-1945-t199756#572371Verze : 1
MOD