Main Menu
User Menu

221. samostatná spojovací letka [1941-1941]

221st Detached Liaison Squadron

221. samostatná spojovacia letka

221-я отдельная авиационная эскадрилья связи (221 оаэс)

     
Název:
Name:
221. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
221-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.09.1941
Předchůdce:
Predecessor:
16. samostatná zborová letecká eskadra
Datum zániku:
Disbanded:
24.11.1941
Nástupce:
Successor:
222. zvláštna letka nočných bombardérov
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.09.1941-24.11.1941 Vzdušné sily Severozápadného frontu
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
19.09.1941-24.11.1941 Žmačenko, Vasilij Fedosievič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.1941-DD.MM.1941 Polikarpov U-2
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 19.09.1941 do 24.11.1941
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/kae16.php
parnasse.ru
URL : https://www.valka.cz/221-samostatna-spojovaci-letka-1941-1941-t199692#572239Verze : 2
MOD