Main Menu
User Menu

Samostatná armádní spojovací letka 21. armády [1942-1943]

Detached Army Liaison Aviation Squadron of the 21st Army

Samostatná armádna spojovacia letka 21. armády

Отдельная армейская авиационная эскадрилья связи 21 Армии (оааэс 21 А)

     
Název:
Name:
Samostatná armádní spojovací letka 21. armády
Originální název:
Original Name:
Отдельная армейская авиационная эскадрилья связи 21 Армии
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
03.01.1943
Nástupce:
Successor:
premenovaná na 121. samostatnú spojovaciu letku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
29.12.1942-03.01.1943 21. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 29.12.1942 do 03.01.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
http://allaces.ru/sssr/struct/e/sae21a.php
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-armadni-spojovaci-letka-21-armady-1942-1943-t199293#571279Verze : 0
MOD