Main Menu
User Menu

121. samostatná spojovací letka [1941-1942] - 1. formování

121th Detached Liaison Aviation Squadron - 1st forming

121. samostatná spojovacia letka - 1. formovanie

121-я отдельная авиационная эскадрилья связи (121 оаэс) - I. формирование

     
Název:
Name:
121. samostatná spojovací letka - 1. formování
Originální název:
Original Name:
121-я отдельная Краснознаменная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
29.11.1942
Nástupce:
Successor:
použitá na formovanie 914. zmiešaného leteckého pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-08.06.1942 Vzdušné sily 8. armády
08.06.1942-29.11.1942 8. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-10.11.1941 Sevosťjanov, Pjotr Fjodorovič (Kapitan / Kапитан)
10.11.1941-DD.MM.RRRR Belkin, Pjotr Andrejevič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-29.11.1942 Polikarpov Po-2
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 24.06.1941 do 29.11.1942

- vyznamenaná Radom červenej hviezdy
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae121.php
www.e-reading.club
URL : https://www.valka.cz/121-samostatna-spojovaci-letka-1941-1942-1-formovani-t199290#571276Verze : 3
MOD