Main Menu
User Menu

45. samostatná spojovací letka [1941-1942]

45th Detached Liaison Aviation Squadron

45. samostatná spojovacia letka

45-я отдельная авиационная эскадрилья связи (45 оаэс)

     
Název:
Name:
45. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
45-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
09.07.1942
Nástupce:
Successor:
použitá na doplnenie 282. zmiešaného leteckého pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR Vzdušné sily 38. armády
DD.06.1942-DD.MM.RRRR 8. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Juhozápadný front

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Polikarpov U-2
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde v období od 01.10.1941 do 09.07.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Operujúcej/Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг.)
http://allaces.ru/sssr/struct/e/sae45.php
URL : https://www.valka.cz/45-samostatna-spojovaci-letka-1941-1942-t199248#571108Verze : 2
MOD